Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Nyheder


Billeder

 Ikon   Beskrivelse   Knyttet til   Sidst ændret 
Johan Christian Mørch, akvarel
Johan Christian Mørch, akvarel
Akvarel af Johan Christian Mørch, udført ca. 1813 af maler Repholtz (fmtl. hofmaler og lakerer Jørgen Frederik Repholtz (1761-1820)). Akvarellen tilhørte 1912 datterdatteren Christiane Rein, Bergen. I dag vistnok i Bergens Museum. 
  14 dec. 2020
Borgmester Clemend Sørensens bomærke på prædikestolen i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Borgmester Clemend Sørensens bomærke på prædikestolen i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
 
  8 jun. 2020
Prædikestol i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Prædikestol i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Prædikestolen er skænket 1576 af borgmester Clemend Sørensen (den ældre) og dennes 2. hustru Maren Hansdatter 
  8 jun. 2020
Hans Mules adelsbrev fra 1444
Hans Mules adelsbrev fra 1444
14. august 1444 blev Hans Mule adlet af kong Christoffer af Bayern. Adelsbrevet er udstedt på Kalmar slot. Originalen befinder sig i dag i Rigsarkivet. Foto: privat 1972 
  8 jun. 2020
Harritslevgård, hvor Jacob Nicolai Steenberg døde.
Harritslevgård, hvor Jacob Nicolai Steenberg døde.
 
  4 dec. 2019
Nyborg Slot, hvor Ove Madsen var slotsfoged
Nyborg Slot, hvor Ove Madsen var slotsfoged
 
  4 dec. 2019
Knud Lausten Knudsen (1806-66)
Knud Lausten Knudsen (1806-66)
Litografi 1867 efter foto 
  22 sep. 2019
Hanne Sophie Charlotte Amalie Bendtsen som 75-årig
Hanne Sophie Charlotte Amalie Bendtsen som 75-årig
Hanne Sophie Charlotte Amalie Bendtsen, f. 1840, fotograferet i forbindelse med barnebarnet Gudrun Kirstine Mikkelsens dåb i Stouby k. 18/4 1915. 
  9 jul. 2019
Laurids de Thurah
Laurids de Thurah
Hofbygmester, senere generalbygmester, Laurids de Thurah. Maleri af Johan Hørner 
  20 jun. 2019
Udsnit af lægdsrullen for Rårup Sogn 1823
Udsnit af lægdsrullen for Rårup Sogn 1823
Udsnit af lægdsrullen for Rårup Sogn 1823, der viser, at Jens Pedersen (Glattrup) blev udskrevet til dragon i Prins Ferdinands regiment pr. 30. juni 1819. Han blev idømt 6 års slaveri for forsætligt afhugget pegefinger. Slettet af lægdsrullen i 1824. 
  1 maj 2019
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 5
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 5
Koldinghus Rytterdistrikts skifteprotokol: skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 5 
  30 aug. 2018
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 4
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 4
Koldinghus Rytterdistrikts skifteprotokol: skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 4 
  30 aug. 2018
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 3
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 3
Koldinghus Rytterdistrikts skifteprotokol: skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 3 
  30 aug. 2018
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 2
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 2
Koldinghus Rytterdistrikts skifteprotokol: skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 2 
  30 aug. 2018
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 1
Skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 1
Koldinghus Rytterdistrikts skifteprotokol: skifte 1. september 1721 efter Malene Andersdatter, opslag 1 
  30 aug. 2018
Prædikestol i Nim kirke
Prædikestol i Nim kirke
Prædikestolen i Nim kirke, skænket af Christoffer Holgersen og hustruen Maren Pedersdatter 
  19 jul. 2018

Gravsten

 Ikon   Beskrivelse   Kirkegård   Status   Knyttet til   Sidst ændret 
Gravsten i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Gravsten i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Gravsten fra o. 1616 i Vejle Skt. Nikolaj Kirke over borgmester m.m. Clemend Sørensen (Vedel) og hans hustruer Maren Baggesdatter og Catharina Stangenet samt sønnen Clemen Clemensen 
     12 jun. 2020
Gravsten i Fangel kirke
Gravsten i Fangel kirke
Gravsten i Fangel kirke over sognepræsterne Oluf Hansen Lunde (Buch) og Knud Jacobsen og deres hustru Maren Madsdatter. Stenen lå tidligere foran alteret i Fangel kirke, men nu er den indmuret i våbenhuset. Den har følgende indskrift: "Her vnder hviler hæderlig oc vellærd Mand H. Olvf Hanssøn, fordvm Sognepræst i Fangel, som døde Aar 1631, oc erlig oc velact Mand Knvd Jacobsøn, som døde Aar 1658, med dires kiere Hvstrv, erlig oc gvdfryctig Qvinde Marren Madtsdatter, som døde Aar 16.. Gvd gifve dennem en glædelig Opstandelse."
Men Maren Madsdatter kom alligevel ikke til at hvile sine ben i Fangel kirke. Der står nemlig i Tommerup kirkebog: "1668 16/9 gebr. Hr. Jacob Knudtzøns Moder, nomine Maren Madtzdatter, udj Thomerup Kirche lige for Prædichestolen". 
     12 jun. 2020
Gravsten i Nim kirke
Gravsten i Nim kirke
Gravsten i Nim kirke over Christoffer Holgersen og hustruen Maren Pedersdatter 
     13 jul. 2018
Epitafium i Hvirring kirke
Epitafium i Hvirring kirke
Epitafium i Hvirring kirke over Mouritz Hansen Høyer og hustru Gertrud Mouridsdatter Borchhorst 
     13 jul. 2018
Udsnit af epitafium
Udsnit af epitafium
Udsnit af epitafium i Åle kirke over sognepræst Oluf Rasmussen Samsing med familie 
     9 jul. 2018
Epitafium
Epitafium
Epitafium i Åle kirke over sognepræst Rasmus Olufsen Aale med familie 
     9 jul. 2018
Epitafium
Epitafium
Epitafium i Åle kirke over sognepræst Oluf Rasmussen Samsing med familie 
     9 jul. 2018
Gravsten over Jens Mule (død 1633) og hans hustruer
Gravsten over Jens Mule (død 1633) og hans hustruer
Danmarks Kirker, Odense Domkirke, Gravminder:

Jens Mule med sin første hustru, Else Hansdatter (død 1623 uden livsarvinger), og sin anden hustru, Anne Willumsdatter (død 1652).
Placeret i gulvet i Odense Domkirke (Skt. Knud).

Omhugget 1753

Indskrift på den oprindelige, nu forsvundne, gravsten ifølge Bircherod: Jens Mule, doktor, død 1633 i sit 69. år, tillige med sine to hustruer, Else Hansdatter, som levede med ham i ægteskab 19 år og døde uden livsarvinger, død 30. marts 1623, og Anne Wilhelmsdatter [Willumsdatter], med hvem han levede på niende år og avlede otte børn, to sønner og 6 døtre, af hvilke en del hviler her. Denne var anden gang i otte år g.m. Christopher Schultz (død 1646) med hvem hun avlede tre børn, en søn og to døtre; død 6 okt. 1652 i sit alders 50. år. 

     7 jul. 2018
Epitafium i Odense Domkirke
Epitafium i Odense Domkirke
Epitafium i Odense Domkirke, ca. 1712, over købmand Christen Lauritsen Lee (død 1696), hustruen Gunder Fochsdatter de Witt (død 1690) og dennes anden ægtemand, rådmand Niels Mule (død 1712) 
     7 jul. 2018
Epitafium i Odense Domkirke over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter
Epitafium i Odense Domkirke over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter
Opsat 1654 af Hans Mikkelsens hustru og børn. Hænger i dag på kirkens nordvæg i den østlige ende umiddelbart over gravstenen i gulvet. 
     28 maj 2018
Gravsten over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter.
Gravsten over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter.
Placeret i gulvet i Odense Domkirke (Skt. Knud) 
     28 maj 2018

Personer

 ID   Efternavn, Fornavn   Født/Døbt   Beliggenhed   Sidst ændret 
I2568 
Hansdatter (Tarp), Cathrine Marie 
f. 29 mar. 1820  Varde  14 jan. 2022
I1156 
Larsen, Mads 
f. 7 feb. 1824  Jordløse s. (Trunderup Mark)  14 jan. 2022
I25733 
Petersen, Niels Larsen 
f. 19 dec. 1928  Rejsby s. (Kærbølling)  13 jan. 2022
I3460 
Bargum, Otto 
f. 12 jul. 1925  Ravsted s. (Havsted)  13 jan. 2022
I3459 
Bargum, David Dietrich 
f. 19 jul. 1923  Ravsted s. (Havsted)  13 jan. 2022
I3463 
Bargum, Inken Friedericka 
f. 17 dec. 1938  Ravsted s. (Havsted)  13 jan. 2022
I1102 
Madsen, senere Larsen, Margrethe Marie 
f. 18 jul. 1860  Tommerup  13 jan. 2022
I61356 
Lauridsen, Erik 
f. ca. 1676   6 jan. 2022
I38288 
Eriksdatter, Maren 
f. 1728  Tamdrup s. (Kørup)  6 jan. 2022
I38287 
Stephansdatter, Anna 
   6 jan. 2022
I38285 
Nielsen, Peder 
f. 1747  Tamdrup s. (Kørup)  6 jan. 2022
I38286 
Nielsdatter, Karen 
f. 1749  Tamdrup s. (Kørup)  6 jan. 2022
I65747 
Meier, Mourids Christensen 
f. 1668   5 jan. 2022
I65744 
Bredal, Anne Marie Holgersdatter 
f. ca. 1684   5 jan. 2022
I65743 
Borch, Kirsten Nielsdatter 
   5 jan. 2022
I10568 
Brøndum, Margrethe Vigelsdatter 
f. ca. 1646   5 jan. 2022
I118395 
Elling, Jens Nielsen 
   5 jan. 2022
I60983 
Stourup, Frants Andersen 
f. ca. 1647   5 jan. 2022
I38284 
Nielsen Smed, Niels 
   5 jan. 2022
I61357 
Lauridsdatter, Anne Cathrine 
f. ca. 1678   5 jan. 2022
I38283 
Mortensdatter, Sidsel 
f. 1731  Nølev  5 jan. 2022
I38282 
Mortensen, Laurids 
f. 1725  Nølev  5 jan. 2022
I38281 
Mortensen, Knud 
f. 1722  Nølev  5 jan. 2022
I38280 
Pedersen, Niels 
f. ca. 1690   5 jan. 2022
I61361 
Lauridsdatter, Else Kirstine 
f. ca. 1696   5 jan. 2022
I60338 
Christoffersen, Søren 
f. ca. 1675   5 jan. 2022
I38279 
Petersen, Bent 
   4 jan. 2022
I2100 
Jensen, Marianne Würtz 
   4 jan. 2022
I83637 
Losna-Ætten, Erlend Eindrideson af 
f. ca. 1400   2 jan. 2022
I83628 
Flemming, Bo 
   2 jan. 2022
I83629 
Losna-Ætten, Sigrid Erlandsdatter af 
f. ca. 1440   2 jan. 2022
I104800 
Gerstrøm, Jørgen 
   20 dec. 2021
I104801 
Karen Marie 
f. 14 nov. 1946   20 dec. 2021
I82668 
Gerstrøm, Arne 
f. 10 aug. 1916  Tørring s. (Theibelgård)  20 dec. 2021
I38278 
Clemensdatter, Maren 
   19 dec. 2021
I57904 
Ussing, Niels Jensen 
   19 dec. 2021
I38276 
Wederkinch, Henrik Jørgensen 
f. 3 jul. 1701  Bogense  19 dec. 2021
I38277 
Leermann, Marie Cathrine Annaniasdatter 
f. 6 jul. 1701   19 dec. 2021
I38275 
Wederkinch, Maren Henriksdatter 
f. 1733  Søborg  19 dec. 2021
I38274 
Ussing, Peder Clemensen 
f. 1717  Løsning  19 dec. 2021
I59992 
Ussing, Clemens Nielsen 
f. ca. 1687   19 dec. 2021
I60976 
Tøxen, Rasmus Pedersen 
f. 1640  Aarhus  19 dec. 2021
I60975 
Holgersdatter, Lene 
f. 1640   19 dec. 2021
I1356 
Mikkelsen, Gudrun Kirstine 
f. 26 feb. 1915  Stouby s. (Stouby Mark)  17 dec. 2021
I5935 
Jeppesen, Frede 
   17 dec. 2021
I38273 
Else Marie 
   17 dec. 2021
I38272 
Sørensen, Inger Line 
   6 dec. 2021
I38271 
Ohlsen, Arthur Magnus 
   6 dec. 2021
I25057 
Ohlsen, Peter 
   6 dec. 2021
I38270 
Nielsen, Dagny Marie Hoffenzits 
   6 dec. 2021
I38269 
Jensen, Søren Hansen 
   6 dec. 2021
I25055 
Jensen, Grethe 
   6 dec. 2021
I25045 
Andersen, Niels Skade 
f. 13 jan. 1937  Mjolden s. (Ottersbøl)  6 dec. 2021
I38268 
Dinsen, Elene 
   6 dec. 2021
I38267 
Møller, Anders Petersen 
   6 dec. 2021
I25056 
Møller, Knud Laurids Dinsen 
   6 dec. 2021
I25054 
Schaiffel-Nielsen, Niels Martin 
f. 10 aug. 1940   6 dec. 2021
I25053 
Mærsk, Karl Jepsen 
f. 11 okt. 1925  Farup s. (Kirkeby)  6 dec. 2021
I38266 
Meggers, Rosa Theodora 
   6 dec. 2021
I38265 
Mærsk, Thomas Jepsen 
   6 dec. 2021
I25052 
Aarhøj, Henry Clausen 
f. 29 jan. 1926   6 dec. 2021
I25051 
Sørensen, Niels Mikael 
f. 16 jan. 1922  Seem s. (Høm)  6 dec. 2021
I25050 
Nielsen, Nancy 
f. ca. 1925   6 dec. 2021
I25039 
Andersen, Jens Lausten 
f. 5 dec. 1923  Mjolden s. (Ottersbøl)  6 dec. 2021
I25049 
Pedersen, August Vang 
   6 dec. 2021
I38264 
Vang, Olga Juliette 
   6 dec. 2021
I38263 
Pedersen, Jon Elias 
   6 dec. 2021
I25043 
Andersen, Elin 
f. 15 aug. 1932  Mjolden s. (Ottersbøl)  6 dec. 2021
I25041 
Andersen, Signe 
f. 8 jun. 1927  Døstrup s. (Vinum)  6 dec. 2021
I25037 
Andersen, Kristine Marie 
f. 12 jun. 1920  Mjolden s. (Ottersbøl)  6 dec. 2021
I38261 
Andersen, Peder Kristensen 
f. 29 jun. 1868  Nørre Broby s. (Nørre Broby Mark)  5 dec. 2021
I38262 
Pedersen, Maren Sørine 
f. 29 dec. 1874  U.S.A. (Iowa)  5 dec. 2021
I2024 
Andersen, Karen 
f. 17 jun. 1905  Nørre-Broby  5 dec. 2021
I38260 
Hansen, Ane Kjestine 
f. 19 feb. 1852  Daler  3 dec. 2021
I38259 
Gotthardsen, Johannes 
   3 dec. 2021
I102914 
Gotthardsen, Johanne Marie Kjestine 
f. 5 jul. 1882  Daler  3 dec. 2021
I38257 
Christensen, Christian Andersen 
f. 14 feb. 1873   3 dec. 2021
I38258 
Matzen, Christine Marie 
f. 27 maj 1883  Bov s. (Fårhus)  3 dec. 2021
I25048 
Christensen, Christian Andersen 
f. 31 maj 1916  Brede s. (Borrig)  3 dec. 2021
I25073 
Christensen, Ejvind Andersen 
f. 10 mar. 1942   30 nov. 2021
I24936 
Andersen, Sigurd 
f. 22 nov. 1888  Skærbæk s. (Ø. Gasse)  30 nov. 2021
I25046 
Andersen, Inge Johanne 
   30 nov. 2021
I25047 
Andersen, Annelise 
   30 nov. 2021
I25044 
Andersen, Hansine 
   30 nov. 2021
I25042 
Andersen, Anna Marie 
f. 3 maj 1930  Mjolden s. (Ottersbøl)  30 nov. 2021
I25040 
Andersen, Helga 
f. 1 okt. 1925  Døstrup s. (Vinum)  30 nov. 2021
I25038 
Andersen, Bodil 
f. 25 apr. 1922  Abild s. (Sølsted)  30 nov. 2021
I35777 
Mogensen, Ane Marie Petrea Kristine 
f. 19 okt. 1875  Hundslund s. (Hadrup)  29 nov. 2021
I35776 
Mogensen, Hans 
   29 nov. 2021
I1366 
Jensen, Peder 
f. 8 jul. 1835  Hundslund s. (Oldrup)  29 nov. 2021
I1336 
Mikkelsen, Ane Marie 
f. 23 jun. 1868  Klovborg s. (Flåris Mark)  29 nov. 2021
I38211 
Rasmussen, Kristian Henry 
f. 10 jun. 1894  Hansted  27 nov. 2021
I38256 
Würtz, Mathilde 
f. 6 jan. 1893  Ørum s. (Væth)  27 nov. 2021
I38254 
Würtz, Philip Frederik 
   27 nov. 2021
I38255 
Melchiorsen, Mette Christence 
   27 nov. 2021
I73397 
Würtz, Kristiane 
f. 20 mar. 1884  Ørum s. (Væth)  27 nov. 2021
I38253 
Privat 
   27 nov. 2021
I38252 
Privat 
   27 nov. 2021
I38251 
Frandsen, Inge Würtz 
   27 nov. 2021
I38250 
Frandsen, Helle Würtz 
   27 nov. 2021
I38249 
Frandsen, Gunhild Würtz 
   27 nov. 2021
I38248 
Frandsen, Elsebeth Würtz 
   27 nov. 2021
I38247 
Frandsen, Birger Würtz 
   27 nov. 2021
I38246 
Frandsen, Kristian Juul 
   27 nov. 2021
I38245 
Frandsen, Lars Juul 
   27 nov. 2021
I38244 
Frandsen, Jørgen Juul 
   27 nov. 2021
I38243 
Frandsen, Ingeborg Juul 
   27 nov. 2021
I38242 
Frandsen, Torben Würtz 
   27 nov. 2021
I38241 
Liboriussen, Erik 
   27 nov. 2021
I38230 
Frandsen, Lis 
   27 nov. 2021
I38240 
Lauridsen, Kathrine Marie 
   27 nov. 2021
I38239 
Berthelsen, Karl 
   27 nov. 2021
I38238 
Berthelsen, Egon 
   27 nov. 2021
I38229 
Frandsen, Gretha 
   27 nov. 2021
I38237 
Privat 
   27 nov. 2021
I38236 
Privat 
   27 nov. 2021
I38235 
Privat 
   27 nov. 2021
I38234 
Frandsen, Elsebeth 
   27 nov. 2021
I38233 
Sørensen, Edel 
   27 nov. 2021
I38232 
Svop, Anders Andersen 
   27 nov. 2021
I38231 
Svop, Hedvig Andersen 
   27 nov. 2021
I38228 
Frandsen, Eske 
f. 28 maj 1932  Ejstrup s. (Harild)  27 nov. 2021
I38227 
Brændgaard, Bodil 
f. 27 maj 1925   27 nov. 2021
I38203 
Frandsen, Esbern 
f. 12 sep. 1922  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38226 
Dinesen, Eva 
   27 nov. 2021
I38225 
Juul, Kristian 
   27 nov. 2021
I38224 
Juul, Karen Dinesen 
f. 29 apr. 1925  Åle s. (Nybjerg)  27 nov. 2021
I38202 
Frandsen, Aksel 
f. 12 sep. 1922  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38223 
Jensen, Eva Marie Kathrine 
   27 nov. 2021
I38222 
Pedersen, Peder 
   27 nov. 2021
I38221 
Pedersen, Viggo 
f. 7 jun. 1911  Herning  27 nov. 2021
I38201 
Frandsen, Asta 
f. 13 maj 1920  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38220 
Mortensen, Marie 
   27 nov. 2021
I38219 
Olesen, Mads Skov 
   27 nov. 2021
I38218 
Olesen, Kristian Skov 
f. 19 sep. 1916  Gjellerup s. (Langelund)  27 nov. 2021
I38200 
Frandsen, Frida 
f. 15 feb. 1918  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38217 
Pedersen, Maren 
   27 nov. 2021
I38216 
Kristiansen, Anton Johannes 
   27 nov. 2021
I38215 
Kristiansen, Jens 
f. 25 dec. 1911  Ejstrup s.  27 nov. 2021
I38199 
Frandsen, Agnes 
f. 27 maj 1916  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38214 
Vestergaard, Birgitte Kristine Kristensen 
   27 nov. 2021
I38213 
Eriksen, Hans Erik 
   27 nov. 2021
I38212 
Eriksen, Kristian 
f. 27 nov. 1909  Ringe  27 nov. 2021
I38198 
Frandsen, Mette 
f. 2 mar. 1915  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38197 
Frandsen, Dorthea 
f. 20 maj 1913  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38210 
Petersen, Edith Metha 
f. 23 jun. 1908   27 nov. 2021
I38196 
Frandsen, Olaf 
f. 2 apr. 1912  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38209 
Andersen, Marie Pilgaard 
f. 19 apr. 1908  Øster Nykirke s. (Vonge)  27 nov. 2021
I38195 
Frandsen, Frederik Würtz 
f. 29 aug. 1908  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I38208 
Jensen, Hulda Dagmar 
   27 nov. 2021
I38207 
Christensen, Anders Sophus 
   27 nov. 2021
I38206 
Christensen, Rigmor 
f. 30 mar. 1906  Åle  27 nov. 2021
I38194 
Frandsen, Karl 
f. 30 jun. 1907  Åle s. (Brejnholmgård)  27 nov. 2021
I30045 
Barth, Annemarie Gertrude Else 
f. 25 aug. 1938  Hamborg  24 nov. 2021
I69293 
Johansen, Niels 
   14 nov. 2021
I203 
(Møller), Ole Johansen 
f. ca. 1750   14 nov. 2021
I204 
Bendtsdatter, Dorthe 
f. ca. 1753   14 nov. 2021
I93 
Jensdatter, Maren 
f. ca. 1773  Nørre Snede s. (Kejlstrup)  14 nov. 2021
I92 
Olesen, Bent 
f. ca. 1780  Vejlby s. (Trelde)  14 nov. 2021
I46 
Bendtsen, Jens 
f. 1 dec. 1800  Nørre-Snede s. (Grættrup)  14 nov. 2021
I38193 
Hviid, Andrea Marie Charlotte 
f. 15 jun. 1860  Ring s. (Brædstrup)  29 okt. 2021
I38192 
Hviid, Meta 
f. 15 jul. 1866  Horsens (Vor Frelsers s.)  29 okt. 2021
I60958 
Hviid, Jens Hansen 
f. 1772  Verninge s. (Nårup)  29 okt. 2021
I38191 
Hviid, Christiane Alberta 
f. 31 jan. 1862  Ring s. (Brædstrup)  29 okt. 2021
I38190 
Hviid, Mette Marie 
f. 17 feb. 1858  Skanderborg  29 okt. 2021
I38189 
Hviid, Anna Catharina 
f. 26 nov. 1855  Skanderborg  29 okt. 2021
I38109 
Hviid, Christian Albrecht 
f. 26 jun. 1829  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  29 okt. 2021
I57698 
Jørgensen, Enevold Peter Hviid 
f. 21 aug. 1859  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38187 
Nielsen, Peder 
   29 okt. 2021
I38188 
Rasmusdatter, Kirsten 
   29 okt. 2021
I38175 
Pedersen, Rasmus 
f. 4 jun. 1849  Nim  29 okt. 2021
I38186 
Momme, Kristine Hansine Karoline 
f. 13 jan. 1890  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38185 
Momme, Mary 
f. 29 sep. 1888  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38184 
Momme, Anna 
f. 31 dec. 1886  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38183 
Momme, Marie Christine 
f. 27 apr. 1885  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38182 
Momme, Georg 
f. 5 nov. 1883  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38181 
Momme, Edvard Peter Hvid 
f. 1 jul. 1882  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38180 
Momme, Marie Elisabeth 
f. 21 dec. 1880  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38179 
Momme, Anna Marie 
f. 6 maj 1879  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38177 
Momme, Eduard Ferdinandt 
   29 okt. 2021
I38178 
Jensen, Anne Marie 
   29 okt. 2021
I38176 
Momme, Eduard Ferdinandt 
f. 22 jul. 1852  Højby s. (Klindt)  29 okt. 2021
I57697 
Jørgensen, Ane 
f. 3 jun. 1856  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I57696 
Jørgensen, Elisabeth Marie 
f. 28 jun. 1852  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I57695 
Jørgensen, Ane Cathrine 
f. 19 apr. 1850  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I57691 
Hviid, Ellen Marie 
f. 11 sep. 1814  Nim s. (Lundegaard)  29 okt. 2021
I38173 
Madsen, Jens 
   29 okt. 2021
I38174 
Nielsdatter, Anne Margrethe 
   29 okt. 2021
I57693 
Jensen, Mads 
f. 13 okt. 1815  Åle s. (Lykkebjerg)  29 okt. 2021
I38172 
Nielsdatter, Karen 
   29 okt. 2021
I60965 
Hviid, Niels 
f. 20 maj 1798  Gestelev s. (Madegården)  29 okt. 2021
I60966 
Hviid, Kirsten 
f. ca. 1801   29 okt. 2021
I38171 
Hviid, Peder 
f. ca. 1816   29 okt. 2021
I38169 
Albrechtsen, Christian 
   28 okt. 2021
I38170 
Christensdatter, Margaretha 
   28 okt. 2021
I38106 
Albrechtsen, Ane 
f. 22 jan. 1799  Dalby  28 okt. 2021
I38097 
Hviid, Johanne 
f. 16 okt. 1836  Ovsted s. (Tammestrup)  28 okt. 2021
I38111 
Hviid, Marie Margrethe 
f. 6 apr. 1832  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  28 okt. 2021
I38094 
Struve, Peter Julius 
f. ca. 1826  Roskilde  28 okt. 2021
I38108 
Hviid, Jens 
f. 29 jan. 1828  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  28 okt. 2021
I60960 
Christophersdatter, Karen Marie 
f. 25 aug. 1808  Tåning  28 okt. 2021
I38168 
Klug, Ane Marie Mathilde 
f. 6 jan. 1844  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  28 okt. 2021
I38167 
Klug, Henrik Lindegaard 
f. 1783  Odense  28 okt. 2021
I38159 
Jensen, Albrecht Hviid 
f. 3 maj 1911   28 okt. 2021
I38166 
Bertram, Tecla Urania 
   28 okt. 2021
I38165 
Hillemann, Amandus Georg 
   28 okt. 2021
I38158 
Jensen, Louise Augusta Hviid 
f. 5 jan. 1909   28 okt. 2021
I38156 
Jensen, Louis August Hviid 
f. 4 apr. 1905   28 okt. 2021
I38164 
Andersen, Elinor 
   28 okt. 2021
I38155 
Jensen, Hans Christian Hviid 
f. 10 apr. 1902   28 okt. 2021
I38154 
Jensen, Cilius Chr. Hviid 
f. 3 mar. 1901   28 okt. 2021
I38163 
Samuelsen, Agnes Margrethe 
   28 okt. 2021
I38162 
Pedersen, Peder Emil Bisgaard 
   28 okt. 2021
I38153 
Jensen, Caroline Margrethe Hviid 
f. 7 okt. 1899  Aalborg (Vor Frue)  28 okt. 2021
I38161 
Jensen, Claus Michael Hviid 
f. 12 sep. 1916   28 okt. 2021
I38160 
Jensen, Marie Hviid 
f. 18 feb. 1914   28 okt. 2021
I38157 
Jensen, Anna Sofie Frederikke Hviid 
f. 8 jul. 1906   28 okt. 2021
I38151 
Bové, Claus Michael 
   28 okt. 2021
I38152 
Beyer, Sofie Kathrine 
   28 okt. 2021
I38150 
Bové, Luise Augusta 
f. 25 apr. 1878   28 okt. 2021
I38145 
Jensen, Christen Albrecht 
f. 13 dec. 1871  Randers (Skt. Morten)  28 okt. 2021
I38146 
Jensen, Anna Jensine Christiane 
f. 27 feb. 1858  Aarhus Domsogn  27 okt. 2021
I38149 
Jensen, Jens Cecilius Matthias 
f. 2 maj 1856  Grundfør  27 okt. 2021
I38143 
Jensen, Christen 
f. 25 apr. 1825  Vester Assels  27 okt. 2021
I38107 
Hviid, Caroline Kirstine 
f. 31 dec. 1826  Hørup?  27 okt. 2021
I38069 
Terkildsen, Hans Rudolph 
f. 31 okt. 1848  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38144 
Jensen, Niels Andreas 
f. 27 jun. 1854  Linå  27 okt. 2021
I38147 
Nielsen Storgaard, Jens 
   27 okt. 2021
I38148 
Christensdatter, Sidsel 
   27 okt. 2021
I38142 
Therkelsen, Johannes Erik 
f. 31 jan. 1905  Aarhus Domsogn  27 okt. 2021
I38141 
Therkelsen, Erna Karen Kristiane Ulrikke 
f. 12 sep. 1902  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38140 
Therkelsen, Peter Rudolph 
f. 22 mar. 1901  Aarhus Domsogn  27 okt. 2021
I38139 
Therkelsen, Hans Rudolf 
f. 11 jun. 1914  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38138 
Therkelsen, Paula Ulrikka 
f. 7 sep. 1911  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38091 
Terkelsen, Aage Rudolf 
f. 6 jun. 1882  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38136 
Knudsen, Jens Møller 
   27 okt. 2021
I38137 
Pedersen, Pouline 
   27 okt. 2021
I38135 
Knudsen, Jenny Møller 
f. 26 aug. 1885  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38095 
Hviid, Christiane 
f. 29 aug. 1833  Ovsted s. (Tammestrup)  27 okt. 2021
I38134 
Eriksdatter, Ingeborg 
f. 1793  Vedslet s. (Grumstrup)  27 okt. 2021
I38132 
Ipsen, Kristian 
f. 13 jun. 1875  Silkeborg  27 okt. 2021
I38125 
Ipsen, Ane Sofie 
f. 14 apr. 1865  Lyngby (Randers Amt)  27 okt. 2021
I38123 
Bjerring, Laurine 
f. 7 jun. 1862  Tyrsting s. (Mattrup Mølle)  27 okt. 2021
I38131 
Ipsen, Niels Frederik Andreas 
f. 15 jun. 1873  Silkeborg  27 okt. 2021
I38133 
Ipsen, Anna 
f. 22 dec. 1877  Silkeborg  27 okt. 2021
I38129 
Christensen, Niels 
   27 okt. 2021
I38130 
Christensdatter, Ane Marie 
   27 okt. 2021
I38128 
Chistensen, Christen Gammelgaard 
f. 18 jan. 1857  Vejlby  27 okt. 2021
I38121 
Bjerring, Jacob 
f. 13 apr. 1860  Grundfør s. (Grundfør Mølle)  27 okt. 2021
I38126 
Ipsen, Andreas Christian 
   27 okt. 2021
I38127 
Jørgensdatter, Christiane 
   27 okt. 2021
I38124 
Ipsen, Hans Christian Wilhelm 
f. 14 feb. 1845  Vestenskov s. (Skovby)  27 okt. 2021
I38114 
Hviid, Kirstine Marie 
f. 5 okt. 1839  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  27 okt. 2021
I38122 
Bjerring, Cathrine 
f. 7 jun. 1862  Tyrsting s. (Mattrup Mølle)  27 okt. 2021
I38120 
Bjerring, Lauritz Christian 
f. ca. 1817  Roskilde  27 okt. 2021
I38118 
Jørgensen, Rasmus 
   26 okt. 2021
I38119 
Rasmussen, Mette 
   26 okt. 2021
I38117 
Jørgensen, Anne 
f. 29 feb. 1828  Skanderborg  26 okt. 2021
I38098 
Hviid, Ane Bagge 
f. 2 aug. 1838  Ovsted s. (Tammestrup)  26 okt. 2021
I38113 
Hviid, Peter Martinus 
f. 1 mar. 1838  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  26 okt. 2021
I38112 
Hviid, Margrethe Bothilde 
f. 6 apr. 1834  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  26 okt. 2021
I38116 
Hviid, Albrect 
f. 14 jan. 1843  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  26 okt. 2021
I38115 
Hviid, Hansine 
f. 22 nov. 1840  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  26 okt. 2021
I38110 
Dødfødt søn 
f. 6 apr. 1831  Skanderup s. (Vrold (Justenborg))  26 okt. 2021
I60963 
Hviid, Kirsten 
f. 13 mar. 1832  Ovsted s. (Tammestrup)  26 okt. 2021
I60949 
Hviid, Enevold Knudsen 
f. ca. 1716  Ovsted s. (Tammestrup)  26 okt. 2021
I38103 
Knudsdatter, Maren 
   26 okt. 2021
I38104 
Jensen, Jørgen 
   26 okt. 2021
I38105 
Jørgensdatter, Anne 
   26 okt. 2021
I38102 
Pedersdatter, Kirsten 
   26 okt. 2021
I60948 
Hviid, Niels Knudsen 
   26 okt. 2021
I60959 
Pedersdatter, Karen 
f. ca. 1777   26 okt. 2021
I60961 
Hviid, Jens 
f. 29 aug. 1829  Ovsted s. (Tammestrup)  25 okt. 2021
I38101 
Pedersdatter, Maren 
f. ca. 1778   25 okt. 2021
I38100 
Jeppesen, Christopher 
f. 1787  Kattrup s. (Borup Smedehus)  25 okt. 2021
I38099 
Hviid, Christine 
f. 5 nov. 1840  Ovsted s. (Tammestrup)  25 okt. 2021
I38096 
Hviid, Marie 
f. 30 apr. 1835  Ovsted s. (Tammestrup)  25 okt. 2021
I60962 
Hviid, Karen 
f. 29 sep. 1830  Ovsted s. (Tammestrup)  25 okt. 2021
I60967 
Hviid, Jens Peter 
f. 5 jul. 1842  Ovsted s. (Tammestrup)  25 okt. 2021
I38093 
Struve, Thyra 
f. 21 aug. 1870  Aarhus Domsogn  25 okt. 2021
I38087 
Terkelsen, Terkel Johannes 
f. 25 jul. 1876  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38090 
Terkelsen, Peter Gustav Villy 
f. 10 jun. 1881  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38089 
Terkelsen, Ingrid Pouline 
f. 28 feb. 1880  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38092 
Terkelsen, Tage Gustav 
f. 22 feb. 1887  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38088 
Terkelsen, Ingrid Marie Elisabeth 
f. 4 jul. 1878  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38083 
Ulriksen, Ulrikke Charlotte 
f. 29 mar. 1851  Klovborg s. (Sønderdal)  25 okt. 2021
I38085 
Hansen, Pouline 
f. 7 jan. 1822  Åle s. (Haubjerre)  25 okt. 2021
I38086 
Ulriksen, Hans Pauli 
f. 11 apr. 1855  Klovborg s. (Sønderdal)  25 okt. 2021
I38078 
Therkildsen, Juliane 
f. 22 apr. 1861  Vedslet s. (Grumstrup)  25 okt. 2021
I38084 
Ulriksen, Søren Peder 
   24 okt. 2021
I38081 
Hansen, Peder 
   24 okt. 2021
I38082 
Hansen, Nielsine Marie 
   24 okt. 2021
I38080 
Hansen, Marie Elisabeth 
f. 6 jul. 1852  Åle s. (Haubjerre)  24 okt. 2021
I61868 
Hansdatter, Johanne 
f. 17 mar. 1822  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61863 
Eriksen, Terkild 
f. 1802  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38067 
Terkildsen, Erich 
f. 15 sep. 1844  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38079 
Therkildsen, Søren Engvad Rudolf 
f. 25 sep. 1863  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38077 
Therkildsen, Erik 
f. 1 okt. 1859  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38076 
Therkildsen, Inger Marie 
f. 14 aug. 1857  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38075 
Therkildsen, Ane 
f. 14 aug. 1857  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38074 
Therkildsen, Søren Ingvard Rudolf 
f. 30 jun. 1856  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38073 
Therkildsen, Erik 
f. 11 dec. 1854  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38072 
Therkildsen, Inger Marie 
f. 14 aug. 1853  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38071 
Terkildsen, Erik 
f. 25 jul. 1852  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38070 
Therkildsen, Ebbe Rudolph 
f. 15 okt. 1850  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38068 
Terkildsen, Hans Rudolph 
f. 28 dec. 1846  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38066 
Therkildsen, Ane 
f. 29 sep. 1842  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I38064 
Ebbesen, Hans Rudolf 
   24 okt. 2021
I38065 
Madsdatter, Inger 
   24 okt. 2021
I61859 
Eriksdatter, Inger Sophie 
f. 1798  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61866 
Eriksdatter, Maren 
f. 1810  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61865 
Eriksdatter, Anne Margrethe 
f. 1806  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61864 
Eriksdatter, Oliva 
f. 1804  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61862 
Eriksdatter, Marie Cathrine 
f. 1799  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I60248 
Eriksen, Mourids 
f. 1789  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I57947 
Jørgensdatter, Ingeborg 
f. 1754  Vedslet s. (Grumstrup)  24 okt. 2021
I61374 
Terkelsen, Jens 
   24 okt. 2021
I38063 
Johansen, Mourits 
f. ca. 1741  Kattrup s. (Borup)  24 okt. 2021
I36824 
Johansdatter (Greis), Ane Marie 
f. ca. 1731  Kattrup s. (Borup)  24 okt. 2021
I38061 
Saxe, Charlotte 
   23 okt. 2021
I38062 
Saxe, Elisabeth 
   23 okt. 2021
I38060 
Saxe, Drude Magdalene 
   23 okt. 2021
I75018 
Jensdatter, Anne Mette 
f. senest 1694   23 okt. 2021
I12925 
Høyer, Hans Friderich 
f. ca. 1705/06   23 okt. 2021
I1 
Mørk, Hans-Ole 
f. 31 mar. 1943  Tørring s. (Tørring stationsby)  23 okt. 2021
I66853 
Terkelsdatter, Maren 
f. 1746  Voerladegård s. (Hem)  23 okt. 2021
I67777 
Terkelsdatter, Anne Marie 
f. 1753  Voerladegård s. (Hem)  23 okt. 2021
I38059 
Rasmusdatter, Anne 
f. 1752  Voerladegård s. (Hem)  23 okt. 2021
I38057 
Nielsdatter, Anne 
f. 1729  Voerladegård s. (Dørup)  23 okt. 2021
I38058 
Rasmusdatter, Maren 
f. 1754  Voerladegård s. (Hem)  23 okt. 2021
I67771 
Christensen, Rasmus 
   23 okt. 2021
I73547 
Rasmussen, Christen 
f. ca. 1757   23 okt. 2021
I73549 
Rasmussen, Jens 
f. ca. 1769   23 okt. 2021
I67770 
Terkelsdatter, Karen 
   23 okt. 2021
I73551 
Rasmussen, Peder 
f. ca. 1775   23 okt. 2021
I73550 
Rasmusdatter, Maren 
f. ca. 1771   23 okt. 2021
I73548 
Rasmussen, Terkel 
f. ca. 1759   23 okt. 2021
I36984 
Eriksdatter, Gertrud 
f. ca. 1727?  Voerladegård s. (Dørup)  23 okt. 2021
I38049 
Hansen, Rasmus 
f. 1 dec. 1804  Østbirk  23 okt. 2021
I37879 
Christensdatter, Karen 
f. 27 jan. 1811  Yding  23 okt. 2021
I38055 
Dødfødt søn 
f. 4 mar. 1845  Yding  23 okt. 2021
I38054 
Rasmusdatter, Karen 
f. 22 maj 1842  Yding  23 okt. 2021
I38053 
Rasmussen, Hans Christian 
f. 20 okt. 1840  Yding  23 okt. 2021
I38052 
Rasmussen, Christen 
f. 29 jul. 1839  Yding  23 okt. 2021
I38050 
Rasmussen, Hans 
   22 okt. 2021
I38051 
Frandsdatter, Mette 
   22 okt. 2021
I38046 
Rasmussen, Jens 
f.   Voerladegård s. (Hem)  22 okt. 2021
I38048 
Jensdatter, Karen 
f. 24 okt. 1806  Yding  22 okt. 2021
I38047 
Jensdatter, Karen 
f. 1804  Yding  22 okt. 2021
I38044 
Pedersdatter, Anne Marie 
f. 1767  Yding  22 okt. 2021
I38045 
Pedersen, Terkel 
f. 1769  Yding  21 okt. 2021
I38041 
Nielsen, Otte 
   21 okt. 2021
I38042 
Iversdatter, Sidsel 
   21 okt. 2021
I38040 
Ottesdatter, Karen 
f. 1725  Yding  21 okt. 2021
I67774 
Terkelsen, Peder 
f. ca. 1740   21 okt. 2021
I38037 
Sørensen (Kierkegaard), Søren 
f. 29 dec. 1827  Yding  21 okt. 2021
I38038 
Nielsdatter, Ane 
   21 okt. 2021
I67841 
Nielsdatter, Anna 
f. 22 jun. 1804  Yding  21 okt. 2021
I38034 
Sørensen (Kierkegaard), Søren 
f. 1804  Horsens  21 okt. 2021
I38035 
Yding, Søren 
   21 okt. 2021
I38036 
Christensdatter, Martha 
   21 okt. 2021
I38032 
Jensen, Niels 
f. ca. 1789   21 okt. 2021
I38033 
Jørgensdatter, Inger Marie 
f. ca. 1786   21 okt. 2021
I38019 
Nielsen (Vinther), Jørgen 
f. 2 nov. 1818  Yding s. (Såby)  21 okt. 2021
I38030 
Johansen, Jens 
f. ca. 1793  Sønder Vissing  21 okt. 2021
I38031 
Jensdatter, Ane Marie 
f. ca. 1799  Yding s.  21 okt. 2021
I38020 
Jensdatter, Mette 
f. 9 okt. 1822  Yding s. (Såby)  21 okt. 2021
I38018 
Jørgensen, senere Vinther, Jens Vinther 
f. 18 dec. 1856  Yding  21 okt. 2021
I38029 
Vinther, Christian Møller 
f. 1 okt. 1896  Yding  21 okt. 2021
I38028 
Vinther, Niels Ingvard Møller 
f. 7 jan. 1891  Yding  21 okt. 2021
I38027 
Vinther, Niels Ingvard Møller 
f. 20 sep. 1889  Yding  21 okt. 2021
I38026 
Vinther, Karen Møller 
f. 4 jul. 1887  Yding  21 okt. 2021
I38025 
Vinther, Laurs Møller 
f. 2 maj 1886  Yding  21 okt. 2021
I38024 
Vinther, Jørgen Møller 
f. 6 maj 1885  Yding  21 okt. 2021
I38021 
Jørgensen, senere Winther, Niels Peter Vinther 
f. 26 mar. 1860  Yding  21 okt. 2021
I38023 
Winther, Kathrine Møller 
f. 31 maj 1899  Voerladegård s. (Hem)  21 okt. 2021
I38022 
Jørgensen, senere Winther, Ingrid Møller Vinther 
f. 25 feb. 1892  Voerladegård s. (Hem)  21 okt. 2021
I38017 
Møller, Inger Marie Kristine Laursen 
f. 15 dec. 1867  Voerladegård s. (Hem)  21 okt. 2021
I38016 
Møller, Anne Catrine Laursen 
f. 24 maj 1860  Voerladegård s. (Hem)  21 okt. 2021
I38013 
Christensen, senere Steffensen, Anne Catrine 
f. 2 aug. 1836  Skanderup s. (Vrold)  21 okt. 2021
I37994 
Andersen Møller, Laurs 
f. 12 jan. 1831  Yding  21 okt. 2021
I38014 
Steffensen, Christen 
   20 okt. 2021
I38015 
Jacobsdatter, Maren 
   20 okt. 2021
I37993 
Andersen, Niels Møller 
f. 14 okt. 1828  Yding  20 okt. 2021
I38003 
Jørgensen, Søren 
f. 11 jul. 1860  Vedslet s. (Grumstrup)  20 okt. 2021
I38012 
Christensdatter, Gertrud 
   20 okt. 2021
I38004 
Poulsen, Jørgen 
   20 okt. 2021
I38002 
Andreasen, Ane Marie 
f. 26 okt. 1860  Yding  20 okt. 2021
I37997 
Andersdatter, Inger Marie 
f. 19 jul. 1841  Yding  20 okt. 2021
I37999 
Nielsen, Andreas 
   20 okt. 2021
I38001 
Mikkelsdatter, Karen Marie 
   20 okt. 2021
I37998 
Andreasen, Anders 
f. 13 feb. 1833  Yding  20 okt. 2021
I37996 
Andersdatter, Ane Elisabeth 
f. 19 jul. 1838  Yding  20 okt. 2021
I37995 
Andersdatter, Ane Elisabeth Marie 
f. 30 maj 1834  Yding  20 okt. 2021
I67840 
Nielsen Møller, Anders 
f. 1 apr. 1802  Yding  20 okt. 2021
I37990 
Laursdatter, Ane Marie 
f. 27 feb. 1801  Yding s. (Såby)  20 okt. 2021
I37991 
Sørensen, Laurids 
   20 okt. 2021
I37992 
Adamsdatter, Elisabeth Marie 
   20 okt. 2021
I37980 
Sørensen, Else Marie 
f. 10 feb. 1853  Yding  20 okt. 2021
I37977 
Jørgensdatter, Elisabeth Marie 
f. 26 okt. 1828  Tåning  20 okt. 2021
I37923 
Iversen, Søren 
f. 3 mar. 1822  Yding  20 okt. 2021
I37989 
Sørensen, Inger Elisabeth 
f. 26 okt. 1861  Yding  20 okt. 2021
I37988 
Sørensen, Iver Jørgen 
f. 27 mar. 1860  Yding  20 okt. 2021
I37987 
Sørensen, Kirsten Marie 
f. 10 feb. 1857  Yding  20 okt. 2021
I37986 
Sørensen, Karen 
f. 9 apr. 1854  Yding  20 okt. 2021
I37978 
Laursen, Jørgen 
   20 okt. 2021
I37979 
Jacobsdatter, Maren 
   20 okt. 2021
I37973 
Iversen, Iver Jørgen 
f. 16 aug. 1867  Linnerup s. (Hjortsvang Fælled)  20 okt. 2021
I37928 
Iversen, Niels 
f. 10 jan. 1836  Yding  20 okt. 2021
I37976 
Iversen, Søren 
f. 30 okt. 1876  Linnerup s. (Hjortsvang Fælled)  20 okt. 2021
I37975 
Iversen, Else Marie 
f. 17 feb. 1871  Linnerup s. (Hjortsvang Fælled)  20 okt. 2021
I37972 
Iversen, Peder 
f. 16 maj 1865  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37970 
Iversen, Ane Kathrine 
f. 21 aug. 1863  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37968 
Hansen, Peder 
   20 okt. 2021
I37969 
Jørgensdatter, Ane Kathrine 
   20 okt. 2021
I37967 
Pedersen, Ane 
f. 12 jun. 1843  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37937 
Hansen, Jens 
f. 29 jun. 1840  Hornborg s. (Kalhave)  20 okt. 2021
I37933 
Rasmusdatter, Anne Cathrine 
f. 19 maj 1832  Ry s. (Skanhøj)  20 okt. 2021
I37966 
Christensen, senere Timming, Hansine Petra 
f. 26 okt. 1898  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37965 
Christensen, Jens 
f. 4 mar. 1896  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37963 
Christensen, Ane Katrine 
f. 10 nov. 1894  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37940 
Christensen, Christen Peder 
f. 16 nov. 1863  Ovsted s. (Ejer)  20 okt. 2021
I37962 
Christensen, Frederikke Birgitte 
f. 3 jul. 1893  Yding s. (Yding Rode)  20 okt. 2021
I37941 
Christensen, Jens 
   20 okt. 2021
I37942 
Christensen, Birthe 
   20 okt. 2021
I37935 
Iversdatter, Mette 
f. 1 aug. 1862  Yding  20 okt. 2021
I37934 
Mortensen Rye, Rasmus 
   20 okt. 2021
I37938 
Andersen, Hans Peter 
   20 okt. 2021
I37939 
Pedersdatter, Frederikke Birgitte 
   20 okt. 2021
I37936 
Madsdatter, Mette 
   20 okt. 2021
I37929 
Iversen, Iver 
f. 27 feb. 1838  Yding  20 okt. 2021
I37930 
Jensen, Peder 
f. 8 maj 1822  Voerladegård s. (Gantrup)  19 okt. 2021
I37931 
Andersen, Jens 
   19 okt. 2021
I37932 
Andersdatter, Ane 
   19 okt. 2021
I37924 
Iversdatter, Ane 
f. 11 nov. 1823  Yding  19 okt. 2021
I37927 
Iversdatter, Inger Marie 
f. 25 mar. 1833  Yding  19 okt. 2021
I37926 
Iversen, Søren Christian 
f. 7 aug. 1829  Yding  19 okt. 2021
I37925 
Iversen, Niels 
f. 17 jan. 1827  Yding  19 okt. 2021
I37922 
Iversdatter, Kirsten 
f. 10 mar. 1820  Yding  19 okt. 2021
I37921 
Sørensen, Iver 
f. ca. 1791   19 okt. 2021
I67838 
Nielsdatter, Else 
f. 5 mar. 1797  Yding  19 okt. 2021
I37920 
Jensen, Jens 
f. ca. 1793   19 okt. 2021
I67836 
Nielsdatter, Maren 
f. 1793  Yding  19 okt. 2021
I37919 
Nielsen, Karen 
f. 10 maj 1869  Østbirk s. (Purup)  19 okt. 2021
I37916 
Nielsen, Rasmus 
f. 6 feb. 1841  Østbirk s. (Purup)  19 okt. 2021
I37899 
Lauridsdatter, Karen 
f. 18 jan. 1847  Yding  19 okt. 2021
I37917 
Jensen, Niels 
   19 okt. 2021
I37918 
Jacobsdatter, Marie Kirstine 
   19 okt. 2021
I37915 
Lauridsen, Cecilie Karoline 
f. 1 aug. 1876  Yding  19 okt. 2021
I37912 
Laursen, Karl Peter 
f. 1 nov. 1874  Yding  19 okt. 2021
I37911 
Laursen, Karl Peter 
f. 30 maj 1873  Yding  19 okt. 2021
I37910 
Laursen, Kristen Peter 
f. 9 apr. 1871  Yding  19 okt. 2021
I37909 
Laursen, Ane 
f. 1 aug. 1869  Yding  19 okt. 2021
I37908 
Laursen, senere Laursen Bonde, Niels Peter 
f. 8 nov. 1867  Yding  19 okt. 2021
I37907 
Lauridsen, Niels Peter 
f. 3 dec. 1865  Yding  19 okt. 2021
I37906 
Lauridsen, Laurids Peter 
f. 22 mar. 1864  Yding  19 okt. 2021
I37905 
Lauridsen, Jens 
f. 12 okt. 1862  Skanderup s. (Vrold)  19 okt. 2021
I37896 
Lauridsen, Iver 
f. 20 jun. 1840  Yding  19 okt. 2021
I37902 
Jensdatter, Kirsten 
f. 29 jun. 1834  Skanderup s. (Skarringgårds Mark)  19 okt. 2021
I37903 
Pedersen, Jens 
   19 okt. 2021
I37904 
Christensdatter, Kirsten 
   19 okt. 2021
I37901 
Lauridsen, Søren 
f. 22 dec. 1852  Yding  19 okt. 2021
I37900 
Lauridsen, senere Lauritsen Ring, Jens Peter 
f. 24 mar. 1851  Yding  19 okt. 2021
I37898 
Lauridsen, Niels 
f. 30 aug. 1843  Yding  19 okt. 2021
I37897 
Laursen, Jørgen 
f. 3 nov. 1841  Yding  19 okt. 2021
I37894 
Jensen, Jørgen 
   19 okt. 2021
I37895 
Laursdatter, Ane 
   19 okt. 2021
I37893 
Jørgensen, Laurids 
f. 17 apr. 1793  Vitved  19 okt. 2021
I37892 
Iversdatter, Ane 
f. 5 sep. 1819  Yding  19 okt. 2021
I37891 
Iversen, Niels 
f. 31 maj 1821  Yding  19 okt. 2021
I37885 
Rasmussen, Peder 
f. 1787  Voerladegård s. (Dørup)  19 okt. 2021
I37889 
Sørensen, Jens 
   19 okt. 2021
I37890 
Jensdatter, Anne 
   19 okt. 2021
I37884 
Jensdatter, Barbara 
f. 26 jan. 1793  Yding  19 okt. 2021
I37887 
Rasmussen (Bonde), Rasmus 
   19 okt. 2021
I37888 
Pedersdatter, Ane Marie 
   19 okt. 2021
I67834 
Nielsen, Iver 
f. 1789  Yding  18 okt. 2021
I67842 
Nielsdatter, Elle 
f. 23 aug. 1810  Yding  18 okt. 2021
I67837 
datter, Dødfødt 
f. 27 mar. 1796  Yding  18 okt. 2021
I67835 
Nielsen, Anders 
f. 1791  Yding  18 okt. 2021
I67833 
Nielsdatter, Anne Marie 
f. 1786  Yding  18 okt. 2021
I67832 
Nielsdatter, Karen 
f. 1784  Yding  18 okt. 2021
I37881 
Christensen, Peder 
f. 16 jul. 1815  Yding  18 okt. 2021
I37882 
Christensen, Jens 
f. 16 jul. 1815  Yding  18 okt. 2021
I37880 
Christensdatter, Anna 
f. 10 jun. 1813  Yding  18 okt. 2021
I37878 
Christensen, Niels 
f. 2 okt. 1808  Yding  18 okt. 2021
I37877 
Christensen, Jens 
f. 1 jan. 1807  Yding  18 okt. 2021
I37876 
Christensen, Jens 
f. 1805  Yding  18 okt. 2021
I37874 
Nielsen, Jens 
   18 okt. 2021
I37875 
Pedersdatter, Karen 
   18 okt. 2021
I37873 
Jensen, Christen 
f. 1776  Østbirk  18 okt. 2021
I37872 
Olesen, Morten Peter 
f. 13 jul. 1838  Yding  18 okt. 2021
I37871 
Pedersen, Ole 
f. ca. 1806   18 okt. 2021
I37864 
Mortensdatter, Else 
f. 3 jun. 1815  Yding  18 okt. 2021
I37867 
Olesen, Iver 
f. ca. 1788   18 okt. 2021
I37870 
Jørgensen, Søren 
f. ca. 1796   18 okt. 2021
I67875 
Mortensdatter, Anne Margarethe 
f. 18 dec. 1806  Yding  18 okt. 2021
I37869 
Iversdatter, Ane Marie 
f. 16 jan. 1829  Yding  18 okt. 2021
I67873 
Mortensdatter, Karen 
f. 2 mar. 1803  Yding  18 okt. 2021
I67872 
Mortensdatter, Birthe 
f. 1 jun. 1801  Yding  18 okt. 2021

Familier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ID   Mands ID   Mands navn   Kvindes ID   Mors Navn   Gift   Sidst ændret 
 F14852 
 I61356  Erik Lauridsen  I38287  Anna Stephansdatter  16 nov. 1727  6 jan. 2022
 F23487 
 I60418  Niels Christoffersen  I60972  Birgitte Pedersdatter  12 nov. 1745  6 jan. 2022
 F25040 
 I65747  Mourids Christensen Meier  I65744  Anne Marie Holgersdatter Bredal  12 aug. 1723  5 jan. 2022
 F5559 
 I60983  Frants Andersen Stourup  I10568  Margrethe Vigelsdatter Brøndum    5 jan. 2022
 F14851 
 I38284  Niels Nielsen Smed  I61357  Anne Cathrine Lauridsdatter    5 jan. 2022
 F23758 
 I61359  Morten Lauridsen  I74779  Anne Knudsdatter  24 jun. 1718  5 jan. 2022
 F14850 
 I38280  Niels Pedersen  I61361  Else Kirstine Lauridsdatter    5 jan. 2022
 F1382 
 I57783  Johnny Majgaard Krarup  I2108  Dorte Gammelgård Jensen    4 jan. 2022
 F14849 
 I38279  Bent Petersen  I2100  Marianne Würtz Jensen    4 jan. 2022
 F1378 
 I2101  Vagn Lindholm Hammer  I2100  Marianne Würtz Jensen    4 jan. 2022
 F14848 
 I57904  Niels Jensen Ussing  I38278  Maren Clemensdatter    19 dec. 2021
 F22685 
 I57904  Niels Jensen Ussing  I57905  Anna Baggesdatter Lauridsen    19 dec. 2021
 F14846 
 I38274  Peder Clemensen Ussing  I38275  Maren Henriksdatter Wederkinch  16 sep. 1756  19 dec. 2021
 F14847 
 I38276  Henrik Jørgensen Wederkinch  I38277  Marie Cathrine Annaniasdatter Leermann    19 dec. 2021
 F23330 
 I59992  Clemens Nielsen Ussing  I107827  Magdalene Maria Pedersdatter Poi  2 nov. 1713  19 dec. 2021
 F14845 
 I5935  Frede Jeppesen  I38273  Else Marie    17 dec. 2021
 F14844 
 I38271  Arthur Magnus Ohlsen  I38272  Inger Line Sørensen    6 dec. 2021
 F11129 
 I25057  Peter Ohlsen  I25047  Annelise Andersen    6 dec. 2021
 F14843 
 I38269  Søren Hansen Jensen  I38270  Dagny Marie Hoffenzits Nielsen    6 dec. 2021
 F11127 
 I25045  Niels Skade Andersen  I25055  Grethe Jensen    6 dec. 2021
 F14842 
 I38267  Anders Petersen Møller  I38268  Elene Dinsen    6 dec. 2021
 F11128 
 I25056  Knud Laurids Dinsen Møller  I25046  Inge Johanne Andersen    6 dec. 2021
 F14841 
 I38265  Thomas Jepsen Mærsk  I38266  Rosa Theodora Meggers    6 dec. 2021
 F11125 
 I25053  Karl Jepsen Mærsk  I25043  Elin Andersen  13 apr. 1952  6 dec. 2021
 F11123 
 I25051  Niels Mikael Sørensen  I25040  Helga Andersen  25 nov. 1951  6 dec. 2021
 F14840 
 I38263  Jon Elias Pedersen  I38264  Olga Juliette Vang    6 dec. 2021
 F11121 
 I25049  August Vang Pedersen  I25038  Bodil Andersen    6 dec. 2021
 F11088 
 I24936  Sigurd Andersen  I25036  Anna Marie Skade  13 apr. 1920  6 dec. 2021
 F14835 
 I38261  Peder Kristensen Andersen  I38262  Maren Sørine Pedersen  2 apr. 1897  5 dec. 2021
 F14834 
 I38259  Johannes Gotthardsen  I38260  Ane Kjestine Hansen    3 dec. 2021
 F14833 
 I38257  Christian Andersen Christensen  I38258  Christine Marie Matzen  22 feb. 1906  3 dec. 2021
 F14832 
 I38211  Kristian Henry Rasmussen  I38256  Mathilde Würtz    27 nov. 2021
 F14831 
 I38254  Philip Frederik Würtz  I38255  Mette Christence Melchiorsen    27 nov. 2021
 F14830 
 I38241  Erik Liboriussen  I38230  Lis Frandsen    27 nov. 2021
 F14825 
 I38203  Esbern Frandsen  I38227  Bodil Brændgaard  5 maj 1947  27 nov. 2021
 F14823 
 I38202  Aksel Frandsen  I38224  Karen Dinesen Juul  16 maj 1950  27 nov. 2021
 F14813 
 I38196  Olaf Frandsen  I38210  Edith Metha Petersen  5 feb. 1937  27 nov. 2021
 F14828 
 I38238  Egon Berthelsen  I38229  Gretha Frandsen    27 nov. 2021
 F14829 
 I38239  Karl Berthelsen  I38240  Kathrine Marie Lauridsen    27 nov. 2021
 F14826 
 I38228  Eske Frandsen  I38231  Hedvig Andersen Svop    27 nov. 2021
 F14827 
 I38232  Anders Andersen Svop  I38233  Edel Sørensen    27 nov. 2021
 F14810 
 I38194  Karl Frandsen  I38206  Rigmor Christensen  1 dec. 1930  27 nov. 2021
 F14824 
 I38225  Kristian Juul  I38226  Eva Dinesen    27 nov. 2021
 F14821 
 I38221  Viggo Pedersen  I38201  Asta Frandsen  26 okt. 1941  27 nov. 2021
 F14822 
 I38222  Peder Pedersen  I38223  Eva Marie Kathrine Jensen    27 nov. 2021
 F14819 
 I38218  Kristian Skov Olesen  I38200  Frida Frandsen  24 jun. 1937  27 nov. 2021
 F14820 
 I38219  Mads Skov Olesen  I38220  Marie Mortensen    27 nov. 2021
 F14817 
 I38215  Jens Kristiansen  I38199  Agnes Frandsen  29 dec. 1938  27 nov. 2021
 F14818 
 I38216  Anton Johannes Kristiansen  I38217  Maren Pedersen    27 nov. 2021
 F14815 
 I38212  Kristian Eriksen  I38198  Mette Frandsen  26 okt. 1941  27 nov. 2021
 F14816 
 I38213  Hans Erik Eriksen  I38214  Birgitte Kristine Kristensen Vestergaard    27 nov. 2021
 F14814 
 I38211  Kristian Henry Rasmussen  I38197  Dorthea Frandsen  30 apr. 1939  27 nov. 2021
 F14812 
 I38195  Frederik Würtz Frandsen  I38209  Marie Pilgaard Andersen  9 aug. 1930  27 nov. 2021
 F14811 
 I38207  Anders Sophus Christensen  I38208  Hulda Dagmar Jensen    27 nov. 2021
 F22642 
 I73396  Eske Jensen Frandsen  I73397  Kristiane Würtz  17 nov. 1904  27 nov. 2021
 F14784 
 I38109  Christian Albrecht Hviid  I38117  Anne Jørgensen  8 okt. 1853  29 okt. 2021
 F14804 
 I60958  Jens Hansen Hviid  I38172  Karen Nielsdatter  6 maj 1797  29 okt. 2021
 F23672 
 I60958  Jens Hansen Hviid  I60959  Karen Pedersdatter    29 okt. 2021
 F14809 
 I38187  Peder Nielsen  I38188  Kirsten Rasmusdatter    29 okt. 2021
 F14807 
 I38176  Eduard Ferdinandt Momme  I57697  Ane Jørgensen  12 apr. 1878  29 okt. 2021
 F14808 
 I38177  Eduard Ferdinandt Momme  I38178  Anne Marie Jensen    29 okt. 2021
 F14806 
 I38175  Rasmus Pedersen  I57696  Elisabeth Marie Jørgensen  4 mar. 1879  29 okt. 2021
 F22639 
 I57693  Mads Jensen  I57691  Ellen Marie Hviid  18 jul. 1857  29 okt. 2021
 F14805 
 I38173  Jens Madsen  I38174  Anne Margrethe Nielsdatter    29 okt. 2021
 F14803 
 I38169  Christian Albrechtsen  I38170  Margaretha Christensdatter    28 okt. 2021
 F14802 
 I38167  Henrik Lindegaard Klug  I60960  Karen Marie Christophersdatter  6 jun. 1844  28 okt. 2021
 F14801 
 I38159  Albrecht Hviid Jensen  I38166  Tecla Urania Bertram    28 okt. 2021
 F14800 
 I38165  Amandus Georg Hillemann  I38158  Louise Augusta Hviid Jensen    28 okt. 2021
 F14799 
 I38156  Louis August Hviid Jensen  I38164  Elinor Andersen    28 okt. 2021
 F14798 
 I38154  Cilius Chr. Hviid Jensen  I38163  Agnes Margrethe Samuelsen    28 okt. 2021
 F14797 
 I38162  Peder Emil Bisgaard Pedersen  I38153  Caroline Margrethe Hviid Jensen    28 okt. 2021
 F14795 
 I38145  Christen Albrecht Jensen  I38150  Luise Augusta Bové  13 dec. 1898  28 okt. 2021
 F14796 
 I38151  Claus Michael Bové  I38152  Sofie Kathrine Beyer    28 okt. 2021
 F14793 
 I38143  Christen Jensen  I38107  Caroline Kirstine Hviid  28 apr. 1853  27 okt. 2021
 F14794 
 I38147  Jens Nielsen Storgaard  I38148  Sidsel Christensdatter    27 okt. 2021
 F14778 
 I38087  Terkel Johannes Terkelsen  I38093  Thyra Struve  9 jun. 1900  27 okt. 2021
 F14791 
 I38091  Aage Rudolf Terkelsen  I38135  Jenny Møller Knudsen  14 jun. 1910  27 okt. 2021
 F14792 
 I38136  Jens Møller Knudsen  I38137  Pouline Pedersen    27 okt. 2021
 F22702 
 I57951  Erik Terkelsen  I61857  Inger Sophie Madsdatter  22 okt. 1790  27 okt. 2021
 F14787 
 I38124  Hans Christian Wilhelm Ipsen  I38114  Kirstine Marie Hviid  18 feb. 1865  27 okt. 2021
 F14789 
 I38128  Christen Gammelgaard Chistensen  I38125  Ane Sofie Ipsen  21 okt. 1886  27 okt. 2021
 F14790 
 I38129  Niels Christensen  I38130  Ane Marie Christensdatter    27 okt. 2021
 F14788 
 I38126  Andreas Christian Ipsen  I38127  Christiane Jørgensdatter    27 okt. 2021
 F14786 
 I38120  Lauritz Christian Bjerring  I38114  Kirstine Marie Hviid  20 maj 1859  27 okt. 2021
 F14785 
 I38118  Rasmus Jørgensen  I38119  Mette Rasmussen    26 okt. 2021
 F14783 
 I60965  Niels Hviid  I38106  Ane Albrechtsen  6 maj 1826  26 okt. 2021
 F666 
 I940  Oluf Rasmussen Samsing  I941  Marie Stefansdatter  14 sep. 1628  26 okt. 2021
 F663 
 I815  Enevold Christensen Hviid  I60931  NN  ca. 1660  26 okt. 2021
 F23663 
 I60947  Knud Nielsen  I60936  Sophie Enevoldsdatter Hviid  ca. 1712  26 okt. 2021
 F14782 
 I38104  Jørgen Jensen  I38103  Maren Knudsdatter    26 okt. 2021
 F14781 
 I60948  Niels Knudsen Hviid  I38102  Kirsten Pedersdatter    26 okt. 2021
 F14780 
 I38100  Christopher Jeppesen  I38101  Maren Pedersdatter    25 okt. 2021
 F23673 
 I60958  Jens Hansen Hviid  I60960  Karen Marie Christophersdatter  17 okt. 1828  25 okt. 2021
 F14779 
 I38094  Peter Julius Struve  I38095  Christiane Hviid    25 okt. 2021
 F14775 
 I38069  Hans Rudolph Terkildsen  I38083  Ulrikke Charlotte Ulriksen  26 okt. 1875  25 okt. 2021
 F14776 
 I38084  Søren Peder Ulriksen  I38085  Pouline Hansen    25 okt. 2021
 F14777 
 I38086  Hans Pauli Ulriksen  I38078  Juliane Therkildsen  10 nov. 1882  25 okt. 2021
 F14773 
 I38069  Hans Rudolph Terkildsen  I38080  Marie Elisabeth Hansen  5 dec. 1873  24 okt. 2021
 F14774 
 I38081  Peder Hansen  I38082  Nielsine Marie Hansen    24 okt. 2021
 F23900 
 I61863  Terkild Eriksen  I61868  Johanne Hansdatter  13 nov. 1840  24 okt. 2021
 F14772 
 I38064  Hans Rudolf Ebbesen  I38065  Inger Madsdatter    24 okt. 2021
 F22703 
 I57951  Erik Terkelsen  I61851  Anne Olufsdatter  29 jun. 1798  24 okt. 2021
 F14771 
 I38063  Mourits Johansen  I57947  Ingeborg Jørgensdatter  6 maj 1769  24 okt. 2021
 F22700 
 I57951  Erik Terkelsen  I57947  Ingeborg Jørgensdatter  14 okt. 1785  24 okt. 2021
 F27935 
 I75019  Jens Pedersen Saxe  I75018  Anne Mette Jensdatter    23 okt. 2021
 F25388 
 I68270  Jørgen Pedersen  I66853  Maren Terkelsdatter  26 sep. 1766  23 okt. 2021
 F25675 
 I102960  Peder Jørgensen Møller  I67775  Anne Margrethe Terkelsdatter  13 nov. 1764  23 okt. 2021
 F25674 
 I67773  Peder Sørensen  I67772  Gertrud Terkelsdatter  5 feb. 1762  23 okt. 2021
 F25673 
 I67771  Rasmus Christensen  I67770  Karen Terkelsdatter  6 jul. 1754  23 okt. 2021
 F14770 
 I67771  Rasmus Christensen  I38057  Anne Nielsdatter  6 apr. 1752  23 okt. 2021
 F14769 
 I67771  Rasmus Christensen  I36984  Gertrud Eriksdatter  1777/1778  23 okt. 2021
 F14766 
 I38049  Rasmus Hansen  I37879  Karen Christensdatter  18 aug. 1838  23 okt. 2021
 F14767 
 I38050  Hans Rasmussen  I38051  Mette Frandsdatter    22 okt. 2021
 F14765 
 I38046  Jens Rasmussen  I38044  Anne Marie Pedersdatter  28 okt. 1803  22 okt. 2021
 F14763 
 I67774  Peder Terkelsen  I38040  Karen Ottesdatter  14 mar. 1766  21 okt. 2021
 F14764 
 I38041  Otte Nielsen  I38042  Sidsel Iversdatter    21 okt. 2021
 F14762 
 I38037  Søren Sørensen (Kierkegaard)  I38038  Ane Nielsdatter    21 okt. 2021
 F14760 
 I38034  Søren Sørensen (Kierkegaard)  I67841  Anna Nielsdatter  7 mar. 1828  21 okt. 2021
 F14761 
 I38035  Søren Yding  I38036  Martha Christensdatter    21 okt. 2021
 F14759 
 I38032  Niels Jensen  I38033  Inger Marie Jørgensdatter  15 dec. 1815  21 okt. 2021
 F14758 
 I38030  Jens Johansen  I38031  Ane Marie Jensdatter    21 okt. 2021
 F14756 
 I38019  Jørgen Nielsen (Vinther)  I38020  Mette Jensdatter    21 okt. 2021
 F14755 
 I38018  Jens Vinther Jørgensen, senere Vinther  I38016  Anne Catrine Laursen Møller  23 maj 1884  21 okt. 2021
 F14757 
 I38021  Niels Peter Vinther Jørgensen, senere Winther  I38017  Inger Marie Kristine Laursen Møller  23 maj 1891  21 okt. 2021
 F14753 
 I37994  Laurs Andersen Møller  I38013  Anne Catrine Christensen, senere Steffensen  3 sep. 1859  21 okt. 2021
 F14754 
 I38014  Christen Steffensen  I38015  Maren Jacobsdatter    20 okt. 2021
 F14751 
 I38003  Søren Jørgensen  I38002  Ane Marie Andreasen  26 okt. 1883  20 okt. 2021
 F14752 
 I38004  Jørgen Poulsen  I38012  Gertrud Christensdatter  4 jun. 1847  20 okt. 2021
 F14749 
 I37998  Anders Andreasen  I37997  Inger Marie Andersdatter  11 feb. 1860  20 okt. 2021
 F14750 
 I37999  Andreas Nielsen  I38001  Karen Marie Mikkelsdatter    20 okt. 2021
 F14747 
 I67840  Anders Nielsen Møller  I37990  Ane Marie Laursdatter  7 mar. 1828  20 okt. 2021
 F14748 
 I37991  Laurids Sørensen  I37992  Elisabeth Marie Adamsdatter    20 okt. 2021
 F14745 
 I37923  Søren Iversen  I37977  Elisabeth Marie Jørgensdatter  6 mar. 1852  20 okt. 2021
 F14746 
 I37978  Jørgen Laursen  I37979  Maren Jacobsdatter    20 okt. 2021
 F14743 
 I37928  Niels Iversen  I37967  Ane Pedersen  28 dec. 1862  20 okt. 2021
 F14744 
 I37968  Peder Hansen  I37969  Ane Kathrine Jørgensdatter    20 okt. 2021
 F14741 
 I37940  Christen Peder Christensen  I37935  Mette Iversdatter  2 nov. 1892  20 okt. 2021
 F14742 
 I37941  Jens Christensen  I37942  Birthe Christensen    20 okt. 2021
 F14739 
 I37937  Jens Hansen  I37933  Anne Cathrine Rasmusdatter  5 dec. 1862  20 okt. 2021
 F14740 
 I37938  Hans Peter Andersen  I37939  Frederikke Birgitte Pedersdatter    20 okt. 2021
 F14738 
 I37934  Rasmus Mortensen Rye  I37936  Mette Madsdatter    20 okt. 2021
 F14737 
 I37929  Iver Iversen  I37933  Anne Cathrine Rasmusdatter  18 mar. 1858  20 okt. 2021
 F14735 
 I37930  Peder Jensen  I37924  Ane Iversdatter  6 dec. 1851  19 okt. 2021
 F14736 
 I37931  Jens Andersen  I37932  Ane Andersdatter    19 okt. 2021
 F14734 
 I37921  Iver Sørensen  I67838  Else Nielsdatter  22 maj 1819  19 okt. 2021
 F14733 
 I37920  Jens Jensen  I67836  Maren Nielsdatter  29 mar. 1817  19 okt. 2021
 F14731 
 I37916  Rasmus Nielsen  I37899  Karen Lauridsdatter  6 jun. 1868  19 okt. 2021
 F14732 
 I37917  Niels Jensen  I37918  Marie Kirstine Jacobsdatter    19 okt. 2021
 F14729 
 I37896  Iver Lauridsen  I37902  Kirsten Jensdatter  5 sep. 1862  19 okt. 2021
 F14730 
 I37903  Jens Pedersen  I37904  Kirsten Christensdatter    19 okt. 2021
 F14727 
 I37893  Laurids Jørgensen  I37892  Ane Iversdatter  30 nov. 1839  19 okt. 2021
 F14728 
 I37894  Jørgen Jensen  I37895  Ane Laursdatter    19 okt. 2021
 F14723 
 I67834  Iver Nielsen  I37884  Barbara Jensdatter  21 nov. 1818  19 okt. 2021
 F14726 
 I37889  Jens Sørensen  I37890  Anne Jensdatter    19 okt. 2021
 F14725 
 I37887  Rasmus Rasmussen (Bonde)  I37888  Ane Marie Pedersdatter    19 okt. 2021
 F14724 
 I37885  Peder Rasmussen  I37884  Barbara Jensdatter  27 okt. 1832  18 okt. 2021
 F14721 
 I37873  Christen Jensen  I67832  Karen Nielsdatter  28 mar. 1804  18 okt. 2021
 F14722 
 I37874  Jens Nielsen  I37875  Karen Pedersdatter    18 okt. 2021
 F14720 
 I37871  Ole Pedersen  I37864  Else Mortensdatter  24 jun. 1837  18 okt. 2021
 F14719 
 I37870  Søren Jørgensen  I67875  Anne Margarethe Mortensdatter  23 mar. 1829  18 okt. 2021
 F14718 
 I37867  Iver Olesen  I67873  Karen Mortensdatter  29 jun. 1827  18 okt. 2021
 F25686 
 I67864  Morten Pedersen  I67863  Bodil Andersdatter  16 jun. 1797  18 okt. 2021
 F25685 
 I67864  Morten Pedersen  I67860  Else Andersdatter  4 jul. 1789  18 okt. 2021
 F14717 
 I36564  Søren Christensen Smed  I37852  Bodil Nielsdatter  22 aug. 1742  18 okt. 2021
 F15290 
 I36564  Søren Christensen Smed  I36565  Anne Pedersdatter  ca. 1723  18 okt. 2021
 F14711 
 I37820  Thomas Peter Nielsen  I37828  Mette Catrine Jensdatter  18 nov. 1871  17 okt. 2021
 F14716 
 I37848  Anders Rasmussen  I37849  Ingeborg Pedersdatter    17 okt. 2021
 F14715 
 I37846  Knud Jensen (Skrædder)  I37847  Ane Cathrine Mortensdatter    17 okt. 2021
 F14713 
 I37833  Peder Christian Jensen  I37838  Ane Jacobsen  17 aug. 1869  17 okt. 2021
 F14714 
 I37839  Jacob Olesen  I37840  Ane Cathrine Pedersdatter    17 okt. 2021
 F14712 
 I37829  Jens Knudsen  I37832  Maren Andersdatter  4 dec. 1841  17 okt. 2021
 F14709 
 I37825  Christian Nielsen  I37785  Cecilie Rasmussen  30 jan. 1883  17 okt. 2021
 F14710 
 I37826  Niels Jensen  I37827  Mette Pedersen    17 okt. 2021
 F14698 
 I37115  Niels Thomasen  I37799  Karen Dinesdatter  8 jun. 1855  17 okt. 2021
 F14708 
 I37821  Peder Pedersen  I37822  Karen Nielsdatter  6 jun. 1801  17 okt. 2021
 F14707 
 I37819  Niels Pedersen  I37203  Kirsten Thomasdatter  1 dec. 1838  17 okt. 2021
 F14706 
 I37817  Rasmus Peter Jensen  I37203  Kirsten Thomasdatter    17 okt. 2021
 F14683 
 I37086  Anders Hansen  I37070  Else Thomasdatter  14 feb. 1789  17 okt. 2021
 F14704 
 I37812  Iver Sørensen  I37815  Mette Marie Pedersdatter    16 okt. 2021
 F14702 
 I37812  Iver Sørensen  I37802  Sophie Nielsen  1 jun. 1900  16 okt. 2021
 F14703 
 I37813  Søren Iversen  I37814  Karen Rasmusdatter    16 okt. 2021
 F14700 
 I37804  Peder Jensen  I37802  Sophie Nielsen  29 okt. 1881  16 okt. 2021
 F14701 
 I37805  Jens Pedersen  I37806  Helle Jensdatter    16 okt. 2021
 F14699 
 I37800  Dines Pedersen  I37801  Ane Sophie Rasmusdatter    16 okt. 2021
 F14697 
 I37798  Enevold Jensen  I37796  Inger Sachariasdatter    16 okt. 2021
 F14695 
 I37794  Jens Peter Sørensen  I37790  Oline Rasmussen  14 dec. 1894  16 okt. 2021
 F14696 
 I37795  Søren Sørensen  I37796  Inger Sachariasdatter    16 okt. 2021
 F14694 
 I37792  Peder Riber  I37793  Ane Cathrine Magdalene Schousboe  7 okt. 1847  16 okt. 2021
 F14693 
 I37791  Axel Riber  I37789  Johanne Marie Rasmussen  6 mar. 1891  16 okt. 2021
 F14692 
 I37784  Anders Rasmussen (Bech)  I37207  Ane Sørensdatter  6 mar. 1858  16 okt. 2021
 F14691 
 I37779  Niels Thygesen  I37780  Ellen Katrine Sørensdatter    16 okt. 2021
 F14690 
 I37772  Søren Nielsen  I37206  Ane Marie Sørensdatter  7 maj 1859  16 okt. 2021
 F14689 
 I5462  Søren Nielsen  I37173  Sidsel Thomasdatter  6 jul. 1833  16 okt. 2021
 F14688 
 I37108  Thomas Sørensen  I37101  Anne Marie Knudsdatter  16 okt. 1804  16 okt. 2021
 F14687 
 I37100  Knud Rasmussen  I37069  Anne Thomasdatter  ca. 1776  16 okt. 2021
 F14684 
 I37092  Stephan Hansen Madsen  I37069  Anne Thomasdatter    16 okt. 2021
 F14682 
 I37081  Peder Andersen  I37070  Else Thomasdatter    15 okt. 2021
 F14681 
 I37079  Christen Christensen  I37073  Sidsel Thomasdatter    15 okt. 2021
 F14680 
 I37075  Peder Nielsen  I37073  Sidsel Thomasdatter    15 okt. 2021
 F14678 
 I37054  Thomas Pedersen  I37063  Maren Jensdatter  1743  15 okt. 2021
 F14679 
 I37064  Jens Madsen  I37065  Else Jacobsdatter  før 1718  15 okt. 2021
 F4740 
 I61374  Jens Terkelsen        14 okt. 2021
 F14677 
 I37061  Jens Jensen Winther  I37062  Maren Nielsdatter    14 okt. 2021
 F14489 
 I37058  Terkelsen Jensen  I37060  Johanne Hansdatter  eft. 1702  14 okt. 2021
 F14438 
 I37058  Terkelsen Jensen  I37059  Anne Olufsdatter    14 okt. 2021
 F25437 
 I67005  Peder Eriksen  I67015  Margrethe Sørensdatter  1709  14 okt. 2021
 F14437 
 I37046  Peder Terkelsen  I67023  Anne Eriksdatter  før 1703  14 okt. 2021
 F14290 
 I36568  Niels Jensen  I36569  Karen Hansdatter  før 1703  14 okt. 2021
 F14053 
 I37030  Jens Ibsen  I37037  Mette Jensdatter    14 okt. 2021
 F13936 
 I37026  Hans Ibsen  I37036  Maren Nielsdatter    14 okt. 2021
 F13573 
 I37029  Erik Ibsen  I37034  Birgitte Jørgensdatter    14 okt. 2021
 F25441 
 I67020  Jep Hansen  I67019  Maren Eriksdatter    13 okt. 2021
 F13572 
 I37025  Jens Mikkelsen  I31632  Anne Christensdatter  21 dec. 1764  13 okt. 2021
 F13557 
 I37024  Ernst Pedersen Voetmann  I31633  Karen Christensdatter  31 jan. 1765  13 okt. 2021
 F13556 
 I37023  NN  I31632  Anne Christensdatter    13 okt. 2021
 F7952 
 I18216  Niels Christensen  I18206  Ane Catrine Madsdatter  26 maj 1847  13 okt. 2021
 F13552 
 I37005  Søren Lauridsen  I36976  Birgitte Nielsdatter  1671  13 okt. 2021
 F13555 
 I37016  Bent Sørensen  I37014  Anne Nielsdatter  1687  13 okt. 2021
 F13554 
 I37015  Jacob Hansen  I37013  Mette Nielsdatter  1678  13 okt. 2021
 F13553 
 I36978  Niels Nielsen  I37006  NN    13 okt. 2021
 F13550 
 I36977  Jens Nielsen  I37003  Bodil Thomasdatter  28 maj 1676  13 okt. 2021
 F13551 
 I37004  Thomas Sørensen        13 okt. 2021
 F13549 
 I37002  Jacob Nielsen  I36995  Mette Marie Mortensdatter  30 jul. 1831  12 okt. 2021
 F13547 
 I36993  Mads Andersen  I36995  Mette Marie Mortensdatter  9 jan. 1819  12 okt. 2021
 F13548 
 I36996  Morten Jørgensen  I36997  Mette Sørensdatter    12 okt. 2021
 F13546 
 I60241  Anders Madsen  I36991  Ane Cathrine Nielsdatter  ca. 1785  12 okt. 2021
 F23838 
 I61636  Søren Mortensen  I61632  Mette Jensdatter  2 okt. 1752  12 okt. 2021
 F22704 
 I61860  Terkel Pedersen  I61631  Maren Jensdatter  før 1740  12 okt. 2021
 F95 
 I173  Jens Knudsen  I174  Catharina Andersdatter Winther  1778 (før 28 maj)  12 okt. 2021
 F13545 
 I36987  Mikkel Nielsen  I8615  Maren Jensdatter  1732  11 okt. 2021
 F13542 
 I36986  Søren Sørensen  I36983  Else Eriksdatter    3 okt. 2021
 F13540 
 I36895  Erik Olufsen  I36979  Karen Andersdatter    3 okt. 2021
 F13541 
 I36980  Anders Eriksen  I36981  Anne Hansdatter    3 okt. 2021
 F25438 
 I67016  Erik Olufsen  I67017  Sidsel Pedersdatter    3 okt. 2021
 F23379 
 I60731  Niels Ibsen  I60732  Sidsel Enevoldsdatter    28 sep. 2021
 F23583 
 I60699  Hans Mikkelsen  I60698  Karen Sørensdatter  14 jun. 1707  28 sep. 2021
 F13538 
 I36951  Jørgen Sørensen (Gregersen)  I36956  Maren Christensdatter    28 sep. 2021
 F13539 
 I36957  Christen Rasmussen  I36958  Johanne Pedersdatter    28 sep. 2021
 F13527 
 I60691  Mads Nielsen Winther  I36918  Kirsten Christensdatter  ca. 1722  28 sep. 2021
 F13529 
 I60845  Søren Gundesen (den yngre)  I36921  Mette Jørgensdatter    28 sep. 2021
 F4736 
 I8691  Søren Gundesen (den ældre)  I8692  Maren Sørensdatter    28 sep. 2021
 F23834 
 I61619  Jens Sørensen  I61620  Anne Christoffersdatter  2 jul. 1724  28 sep. 2021
 F13537 
 I36944  Søren Jørgensen (Østergaard)  I36948  Bodil Christensdatter    28 sep. 2021
 F27432 
 I73613  Jørgen Christoffersen (Østergaard)  I73612  Mette Sørensdatter  12 dec. 1723  28 sep. 2021
 F13536 
 I60697  Jørgen Sørensen  I36941  Karen Mortensdatter    28 sep. 2021
 F23633 
 I61618  Sidsel Jensdatter  I60853  Søren Sørensen (Lundgaard)    28 sep. 2021
 F13535 
 I36937  Laurids Hansen  I36938  Maren Christensdatter    28 sep. 2021
 F13534 
 I73616  Rasmus Sørensen (Møller)  I36935  Maren Mogensdatter    28 sep. 2021
 F13533 
 I73616  Rasmus Sørensen (Møller)  I36933  Abelone Jørgensdatter  ca. 1738  28 sep. 2021
 F13532 
 I73616  Rasmus Sørensen (Møller)  I36931  Ellen Lauridsdatter  28 okt. 1736  28 sep. 2021
 F13531 
 I36925  Christoffer Jørgensen  I36926  Anne Jensdatter    28 sep. 2021
 F13530 
 I36924  Jens Jacobsen  I73614  Margrethe Sørensdatter  13 mar. 1712  27 sep. 2021
 F4737 
 I8696  Gunde Sørensen        27 sep. 2021
 F603 
 I714  Søren Nielsen Nygaard  I713  Karen  ca. 1670  27 sep. 2021
 F13517 
 I67018  Oluf Eriksen  I36894  Karen Sørensdatter    27 sep. 2021
 F13528 
 I36919  Christen Jensen Brigsted  I36920  Maren Mortensdatter    25 sep. 2021
 F23581 
 I60691  Mads Nielsen Winther  I60694  Bodil Sørensdatter  13 jun. 1717  25 sep. 2021
 F22684 
 I57903  Jens Laurids Nielsen Ussing  I57902  Karen Lauridsdatter Billeschou  30 jun. 1728  24 sep. 2021
 F22683 
 I57901  Laurids Hansen Billeschou  I57900  Else Jensdatter Grejs  17 aug. 1701  24 sep. 2021
 F13525 
 I36915  Niels Pedersen  I36914  Anne Jensdatter    24 sep. 2021
 F13522 
 I36906  Jens Enevoldsen  I36907  Maren Enevoldsdatter    24 sep. 2021
 F13524 
 I36875  Peder Jørgensen  I36902  Anne Mikkelsdatter  ca. 1757  24 sep. 2021
 F13520 
 I36900  Enevold Jensen  I36902  Anne Mikkelsdatter  1739  24 sep. 2021
 F13519 
 I36900  Enevold Jensen  I36901  Anne Christensdatter    24 sep. 2021
 F13523 
 I36910  Mikkel Christensen        24 sep. 2021
 F13521 
 I36903  Poul Nielsen Leegaard  I36901  Anne Christensdatter    24 sep. 2021
 F13518 
 I36900  Enevold Jensen  I36898  Sidsel Olufsdatter    24 sep. 2021
 F13516 
 I36892  Oluf Rasmussen        24 sep. 2021
 F13515 
 I60268  Jens Eskesen Andersen  I36891  Karen Pedersdatter    23 sep. 2021
 F13514 
 I61365  Knud Mikkelsen  I36888  Anne Olufsdatter    23 sep. 2021
 F13513 
 I36872  Jørgen Madsen  I8581  Inger Jensdatter    23 sep. 2021
 F13512 
 I36887  Anders Mikkelsen  I36884  Kirsten Jensdatter    23 sep. 2021
 F13511 
 I36886  Christen Jensen  I36883  Agnete Jensdatter    23 sep. 2021
 F13402 
 I36015  Jens Rasmussen  I8581  Inger Jensdatter  ca. 1701  23 sep. 2021
 F13510 
 I36872  Jørgen Madsen  I36873  Gertrud Pedersdatter    23 sep. 2021
 F13507 
 I36825  Laurids Nielsen  I36828  Maren Jensdatter    23 sep. 2021
 F13508 
 I36830  Anders Jørgensen  I36828  Maren Jensdatter    23 sep. 2021
 F13506 
 I36825  Laurids Nielsen  I8581  Inger Jensdatter  1687/90  22 sep. 2021
 F317 
 I498  Johannes Christensen (Greis)  I499  Oliva Christensdatter Hviid  ca. 1730  21 sep. 2021
 F13505 
 I36822  Ingvardt Jørgensen  I36823  Laurine Laursen    9 sep. 2021
 F13504 
 I36820  Casper Nielsen  I36821  Juli Katrine Sørensen    9 sep. 2021
 F13503 
 I36818  Sophus Emil Richard Nielsen  I36819  Signe Marie Jørgensen  2 jun. 1931  9 sep. 2021
 F13502 
 I36816  Leif Richard Nielsen  I36314  Inga (Inger?) Christiansen    9 sep. 2021
 F13501 
 I36423  Karsten Pedersen, senere Hansen  I36425  Susi    9 sep. 2021
 F13500 
 I36424  Aage Hansen  I36412  Rita Christiansen    9 sep. 2021
 F13499 
 I36422  Svend Erik Pedersen  I36412  Rita Christiansen    9 sep. 2021
 F13498 
 I36420  Kaj Atthur Petersen  I13016  Eli Ruth Vinther Klok    9 sep. 2021
 F13497 
 I36418  Hans Hansen  I36419  Maren Kristiane Rabøl Nielsen    9 sep. 2021
 F13496 
 I36417  Elmer Otto Rabøl Hansen  I36314  Inga (Inger?) Christiansen  16 apr. 1960  9 sep. 2021
 F13494 
 I36415  Leif Sundt Mikkelsen  I36310  Petra Marie Pedersen  7 dec. 1952  9 sep. 2021
 F13495 
     I36416  Maja Mikkelsen    9 sep. 2021
 F13492 
 I36311  Villiam Christiansen  I36306  Dagmar Nielsine Pedersen  17 feb. 1940  9 sep. 2021
 F13493 
 I36312  Niels Michel Christiansen  I36313  Karoline Sofie Frandsen    8 sep. 2021
 F13487 
 I36275  Peter Rasmus Pedersen  I36298  Sørine Hansen  5 mar. 1918  8 sep. 2021
 F13491 
 I36304  Rasmus Hansen  I36305  Ane Rasmussen    7 sep. 2021
 F13489 
 I36294  Alexander Mortensen  I36301  Katrine Olivia Aagaard  22 dec. 1910  7 sep. 2021
 F13490 
 I36302  Olivia Svensson  I36303  Andreas Petersen Aagaard    7 sep. 2021
 F13488 
 I36299  Hans Anton Pedersen  I36271  Bodil Kirstine Katrine Mortensen    7 sep. 2021
 F13485 
 I36270  Thomas Mortensen  I36291  Eline Christine Schmidt  22 maj 1889  7 sep. 2021
 F13486 
 I36292  Alexander Schmidt  I36293  Kirsten Petersen    7 sep. 2021
 F13484 
 I36289  Søren Sørensen  I36290  Ane Marie Hansdatter    7 sep. 2021
 F13483 
 I13324  Clemen Jensen  I36288  Bodil Cathrine Sørensen  1 jun. 1858  7 sep. 2021
 F13481 
 I13323  Terkild Jensen  I36276  Caroline Pedersdatter  8 dec. 1858  7 sep. 2021
 F13482 
 I36277  Peder Pedersen  I36278  Maren Jensdatter    7 sep. 2021
 F13478 
 I36272  Niels Rasmus Pedersen  I36271  Bodil Kirstine Katrine Mortensen  24 okt. 1896  3 sep. 2021
 F13479 
 I36273  Rasmus Pedersen  I36274  Karen Marie Nielsen    3 sep. 2021
 F13476 
 I36266  Morten Sørensen  I13325  Maren Jensdatter  27 maj 1862  3 sep. 2021
 F13477 
 I36267  Søren Christensen Funder  I36268  Birthe Michelsdatter    3 sep. 2021
 F13475 
 I36264  Adolf Ditlev Jørgensen  I36265  Ida Marie Pedersen  24 mar. 1869  26 aug. 2021
 F13473 
 I36260  Markus Adolf Jørgensen  I36259  Marie Elise Margrethe Bahnsen  13 okt. 1835  26 aug. 2021
 F13474 
 I36261  Asmus Jürgensen  I36262  Agnete Thaysen  29 dec. 1797  26 aug. 2021
 F13472 
 I36257  Barthold Bahnsen  I36258  Anna Kathrine Nielsen  10 feb. 1809  26 aug. 2021
 F13471 
 I36255  Martin Bahnsen  I36256  Gertrud Maria Bartelsen  14 nov. 1749  26 aug. 2021
 F13469 
 I36235  Hinrich Bahnsen  I36234  Anna Cathrine Marie Lund  1717  26 aug. 2021
 F13470 
 I36237  Martin Bahnsen  I36253  Hanna Thaysen  15 nov. 1681  26 aug. 2021
 F24396 
 I63718  Christian Lund  I63717  Catharina Ambders  22 jul. 1690  26 aug. 2021
 F13468 
 I36231  Johan Peter Hansen  I36232  Bodil Kirstine Larsen    10 aug. 2021
 F13467 
 I36229  Marcus Ulsø  I36230  Anna Cathrine Balke    9 aug. 2021
 F13466 
 I36228  Laurids Jensen Krag  I36098  Margrethe Dorthea Bie Hansdatter Guldberg    9 aug. 2021
 F13411 
 I36035  Peder Sørensen Bie  I36038  Abelone Kirstine Mogensdatter    9 aug. 2021
 F2997 
 I5082  Thorvald Laursen  I5085  Edith Søby    8 aug. 2021
 F939 
 I1300  Karl Laursen  I1292  Ane Johanne Rasmussen Høg  19 nov. 1907  8 aug. 2021
 F2 
 I4  Svend Mørk  I5  Signe Sofie Kirstine Mikkelsen  4 jun. 1942  7 aug. 2021
 F926 
 I1277  Privat  I68500  Privat    4 aug. 2021
 F13465 
 I36226  Johan Rasmussen Rindelef  I36223  Marie Magdalene Bie  27 nov. 1754  4 aug. 2021
 F13423 
 I36083  Christoffer Filip Bie  I36091  Helene Johanne Mathiasdatter Selmer  24 nov. 1735  4 aug. 2021
 F13464 
 I36222  Andreas Nielsen Saaby  I36218  Anne Cathrine Ulsø  1749  4 aug. 2021
 F13422 
 I36088  Hieronymus Marcussen Ulsø  I36082  Ingeborg Helene Bie    4 aug. 2021
 F13463 
 I36217  Christen Krarup  I36215  Johanne Schouboe    4 aug. 2021
 F13462 
 I36216  Niels Bygum Christiansen Krarup  I36214  Sofie Dorthe Schouboe    4 aug. 2021
 F13419 
 I36076  Janus Nicolai Jespersen Schouboe  I36069  Karen Olufsdatter  24 aug. 1742  4 aug. 2021
 F13461 
 I36204  Peder Pedersen Lundager  I36207  Karen Hansdatter Achtonia (Lacoppidan)    4 aug. 2021
 F13458 
 I36205  Peder Christensen Lundager  I36206  Abelone Pedersdatter    4 aug. 2021
 F13459 
 I36205  Peder Christensen Lundager        4 aug. 2021
 F13460 
 I36208  Hans Jacobsen  I36209  Anna Marie Poulsdatter Bang    4 aug. 2021
 F13457 
 I36204  Peder Pedersen Lundager  I36203  Dorthe Margrethe Bie  27 sep. 1771  4 aug. 2021
 F13417 
 I36068  Peder Pedersen Bie  I36069  Karen Olufsdatter  13 okt. 1737  4 aug. 2021
 F13456 
 I36200  Peder Christian Lydum  I36188  Mette Dorothea Nielsdatter (Bøgh)    4 aug. 2021
 F13455 
 I36198  Niels Nielsen Bollerup  I36186  Agnes Hedvig Nielsdatter (Bøgh)  14 jun. 1754  4 aug. 2021
 F13413 
 I36042  Niels Pedersen Bøgh  I36036  Anne Sophie Sørensdatter Bie  1730  4 aug. 2021
 F13454 
 I36183  Mads Poulsen Refshale  I36175  Edel Pedersdatter Bie    3 aug. 2021
 F13453 
 I36182  Christen Hove (Hau?)  I36173  Pernille Pedersdatter Bie    3 aug. 2021
 F13452 
 I36180  Poul Pedersen Refshale  I36173  Pernille Pedersdatter Bie    3 aug. 2021
 F13451 
 I36179  Ludvig  I36172  Agnes Pedersdatter Bie  før 1783  3 aug. 2021
 F13450 
 I36171  Søren Pedersen Bie  I36176  NN    3 aug. 2021
 F13449 
 I36169  Joachim Steen Henriksen Monrad  I36167  Mette Cathrine Schouboe  før 1789  3 aug. 2021
 F13448 
 I36166  Jacob Schouboe  I36168  Elisabeth Sophie Pedersdatter (Schmidt)  2 nov. 1781  3 aug. 2021
 F13409 
 I36032  Urban Christian Jespersen Schouboe  I36026  Ahlete Pedersdatter Ryberg    3 aug. 2021
 F13407 
 I36029  Niels Holgersen Ystrum  I36026  Ahlete Pedersdatter Ryberg    3 aug. 2021
 F13446 
 I36163  Peder Deichmann Mathiasen Wagaard  I36137  Anne (Sophie) Jacobsdatter Bie    3 aug. 2021
 F13447 
 I36164  Mathias Iversen Wagaard  I36165  Margrethe Pedersdatter Deichmann    3 aug. 2021
 F13445 
 I36162  Christen Sahl  I36135  Kirsten Jacobsdatter Bie    3 aug. 2021
 F13443 
 I36133  Peder Jacobsen Bie  I36159  Marie Nielsdatter Illum  20 jul. 1768  3 aug. 2021
 F13444 
 I36160  Niels Madsen Illum  I36161  Inger Jørgensdatter    3 aug. 2021
 F13442 
 I36157  NN  I1727  Emma Christensen    29 jul. 2021
 F1165 
 I1711  Viggo Refslund  I1727  Emma Christensen  2 aug. 1928  29 jul. 2021
 F2705 
 I4488  Michel Nissen  I4485  Sara Catharina Bjørn    20 jul. 2021
 F13405 
 I36023  Jacob Christensen Bhie  I36026  Ahlete Pedersdatter Ryberg    30 jun. 2021
 F13395 
 I36002  Poul Poulsen Bhie  I36003  Elisabeth Sophie Pedersdatter Worm    30 jun. 2021
 F13441 
 I36131  Peder Andersen Wormstrup  I36124  (Else) Johanne Bie  15 jul. 1763  30 jun. 2021
 F13440 
 I36129  Jens Sørensen Møller  I36124  (Else) Johanne Bie    30 jun. 2021
 F13439 
 I36128  Laurits Jensen Wadum  I36121  Mette Bie Christensdatter  10 jul. 1733  30 jun. 2021
 F13438 
 I36127  Abel Hansen Klunger  I36121  Mette Bie Christensdatter  4 jul. 1721  30 jun. 2021
 F13437 
 I36120  Laurits Christensen Stistrup  I36125  Christine Marie Sønderborg    30 jun. 2021
 F13390 
 I35995  Christen Christensen Stistrup  I35944  Else Lauridsdatter (Bie)  5 nov. 1690  30 jun. 2021
 F13379 
 I35920  Jørgen Nielsen Seerup  I35901  Anne Kirstine Bie  før 1699  30 jun. 2021
 F13436 
 I36113  Hans Jørgen Hansen Guldberg  I36117  Karen Clausdatter  ca. 1714  30 jun. 2021
 F13435 
 I36112  Christian Hansen Guldberg  I36116  Marie Hansdatter    30 jun. 2021
 F13434 
 I36114  Frands Hansen Agri  I36111  Helene Hansdatter Guldberg  12 nov. 1730  30 jun. 2021
 F25735 
 I68055  Hans Hansen Guldberg  I68056  Margrethe Dorothea NN  ca. 1688  30 jun. 2021
 F13432 
 I36109  David von Støcken  I68058  Helvig Hansdatter Guldberg  6 okt. 1719  30 jun. 2021
 F13433 
 I36109  David von Støcken  I36110  Johanne Maria Fleman    30 jun. 2021
 F13431 
 I36104  Søren Pedersen Tuxen  I36107  Kirstine Johansdatter    30 jun. 2021
 F25737 
 I68059  Johan Sørensen Tuxen  I68058  Helvig Hansdatter Guldberg  1 maj 1710  30 jun. 2021
 F13430 
 I36100  Hans Hansen Guldberg  I36103  Maren Thøgersdatter  29 apr. 1731  30 jun. 2021
 F13429 
 I36100  Hans Hansen Guldberg  I36102  NN  ca. 1716  30 jun. 2021
 F13428 
 I36099  Hans Christian Svane  I36098  Margrethe Dorthea Bie Hansdatter Guldberg  2 apr. 1727  29 jun. 2021
 F25736 
 I68055  Hans Hansen Guldberg  I35899  Dorthe Pedersdatter Bie  ca. 1700  29 jun. 2021
 F13427 
 I36096  Louis Tranberg  I36086  Christiane Frederikke Bie  30 sep. 1750  29 jun. 2021
 F13426 
 I36095  Johan Johansen Koch  I36085  Vibeke Christiane Bie    29 jun. 2021
 F13425 
 I36094  Jens Pedersen Woydemann  I36084  Elisabeth Helene Bie  18 okt. 1743  29 jun. 2021
 F13424 
 I36092  Mathias Hansen Selmer  I36093  Ceciliane Funch    29 jun. 2021
 F13421 
 I36087  Oluf Olufsen  I36081  Barbara Cathrine Bie    29 jun. 2021
 F13376 
 I35898  Henrik Pedersen Bie  I35916  Marie Magdalene von Reichelsdorff  19 aug. 1700  29 jun. 2021
 F13420 
 I36078  Jesper Nielsen Schouboe  I36079  Anne Margrethe Jensdatter Aabye    29 jun. 2021
 F13418 
 I36070  Oluf Nielsen  I36071  Johanne Jacobsdatter    29 jun. 2021
 F13374 
 I35897  Peder Pedersen Bie  I35913  Dorthea Margrethe Ludvigsdatter Pouch  30 okt. 1694  29 jun. 2021
 F13414 
 I36060  Emmike Olufsen Hjerm  I36055  Helene Margrethe Pedersdatter Bie  1741  29 jun. 2021
 F13416 
 I36060  Emmike Olufsen Hjerm  I36066  Anna Jacobsdatter Brorson    29 jun. 2021
 F13415 
 I36062  Ole Knudsen Hjerm  I36065  Anna Andersdatter Nedergaard    29 jun. 2021
 F13372 
 I35896  Søren Pedersen Bie  I35911  Margrethe Ibsdatter    29 jun. 2021
 F13364 
 I35893  Laurids Andersen Brandstrup  I35894  Karen Jensdatter    28 jun. 2021
 F13412 
 I36039  Mogens Lauridsen  I36040  Edel Lauridsdatter Brandstrup    28 jun. 2021
 F13370 
 I35896  Søren Pedersen Bie  I35909  Agnes Hedvig Christensdatter Markgrav  15 sep. 1696  28 jun. 2021
 F13410 
 I36033  Jesper Nielsen  I36034  Anna Margrethe Jensdatter Aabye    28 jun. 2021
 F13408 
 I36030  Holger Nielsen  I36031  Anna Kirstine Eriksdatter    28 jun. 2021
 F13406 
 I36027  Peder Ryberg  I36028  Anna Sophie Kruse    28 jun. 2021
 F13360 
 I35886  Christen Lauridsen  I35881  Kirsten Jacobsdatter Bhi  ca. 1689  28 jun. 2021
 F13353 
 I35885  Søren NN  I35881  Kirsten Jacobsdatter Bhi    28 jun. 2021
 F13404 
 I36019  Jens Pedersen Rask  I36016  Kirsten Christensdatter Bhi  ca. 1704  28 jun. 2021
 F13403 
 I36018  Jørgen Mikkelsen  I36016  Kirsten Christensdatter Bhi    28 jun. 2021
 F13345 
 I35862  Christen Knudsen Bhi  I35863  Kirsten Mikkelsdatter    28 jun. 2021
 F13400 
 I36012  Christian Jensen Kaalund  I36010  Hedvig Bartholin  1684  28 jun. 2021
 F13401 
 I36013  Jens Sørensen Kaalund  I36014  Cathrine Hieronimusdatter Knoph    28 jun. 2021
 F13399 
 I36009  Ahasverus Bartholin  I36011  Margaretha Lovisa Hackert  eft. 1691  28 jun. 2021
 F13342 
 I35857  Eskild Bertelsen  I35853  Mette Adsersen Bhi    28 jun. 2021
 F13397 
 I36002  Poul Poulsen Bhie  I36006  Elisabeth Marie Burchard    27 jun. 2021
 F13398 
 I36007  Jacob Borchardsen  I36008  Birgitte Bertelsdatter    27 jun. 2021
 F13396 
 I36004  Peder Jacobsen Worm  I36005  Anna Heichens    27 jun. 2021
 F13340 
 I35852  Poul Adsersen Bhi  I35854  Birgitta Ludvigsdatter Munthe  26 jun. 1642  27 jun. 2021
 F13394 
 I36001  Jens Laursen Ebeltoft  I36000  Kirsten Frandsdatter  før 1673  27 jun. 2021
 F13338 
 I35849  Frands Christophersen Torslev  I35814  Anne Sørensdatter Bhi    27 jun. 2021
 F13392 
 I35997  Villum Henriksen Stenblok  I35945  Anne Lauridsdatter (Bie)  8 jul. 1696  27 jun. 2021
 F13393 
 I35998  Henrik Stenbloch  I35999  Inger Jacobsdatter    27 jun. 2021
 F13391 
 I35995  Christen Christensen Stistrup  I35996  Abelone Eskildsdatter  15 jun. 1677  27 jun. 2021
 F13387 
 I35990  Niels Jensen Toftum  I35931  Kirsten Lauridsdatter  12 sep. 1683  27 jun. 2021
 F13388 
 I35990  Niels Jensen Toftum  I35993  Dorte Boyesdatter  ca. 1668  27 jun. 2021
 F13389 
 I35990  Niels Jensen Toftum  I35994  Ellen Mogensdatter (Vogelius)  5 aug. 1705  27 jun. 2021
 F13386 
 I35930  Jacob Holm Lauridsen  I35989  Anne Marie Christensdatter  15 feb. 1693  27 jun. 2021
 F13384 
 I35929  Poul Lauridsen  I35987  Johanne Jørgensdatter  ca. 1680  27 jun. 2021
 F13385 
 I35988  Mogens Christensen  I35987  Johanne Jørgensdatter    27 jun. 2021
 F13383 
 I35928  Niels Bjerregaard Lauridsen  I35986  Bodil Andersdatter Heug  3 okt. 1698  27 jun. 2021
 F13328 
 I35838  Lars Povlsen Aalborg  I35811  Mette Sørensdatter Bhi    27 jun. 2021
 F13327 
 I35837  Niels Pedersen Bjerregaard  I35811  Mette Sørensdatter Bhi  24 jun. 1649  27 jun. 2021
 F13382 
 I35926  Søren Lugge  I35925  Anne Søe    27 jun. 2021
 F13381 
 I35924  Enevold Nielsen Berregaard  I35925  Anne Søe  1679  27 jun. 2021
 F13380 
 I35921  Niels Jørgensen Seerup  I35922  Else Sørensdatter Vedel    27 jun. 2021
 F13377 
 I35917  Christen Christensen Soelgaard  I35900  Lene Pedersdatter Bie    27 jun. 2021
 F13378 
 I35918  Christen Lassen Soelgaard  I35919  Margrethe Jeppesdatter    27 jun. 2021
 F13375 
 I35914  Ludvig Johansen Pouch  I35915  Elisabeth Pedersdatter Kragelund    27 jun. 2021
 F13373 
 I35897  Peder Pedersen Bie  I35912  Ingeborg NN    27 jun. 2021
 F13371 
 I35910  Christen Markgrav        27 jun. 2021
 F13369 
 I35907  Peder Willumsen Paludan  I35908  Karen Rasmusdatter    27 jun. 2021
 F13368 
 I35906  Søren Pedersen Paludan  I35902  Anne Pedersdatter    27 jun. 2021
 F13367 
 I35905  Laurids Nielsen  I35902  Anne Pedersdatter    27 jun. 2021
 F13365 
 I35895  Thomas Pedersen Bie  I35902  Anne Pedersdatter    27 jun. 2021
 F13366 
 I35903  Peder Tornsen Rye  I35904  Mette Hansdatter    27 jun. 2021
 F13325 
 I35810  Peder Sørensen Bhi  I35833  Ingeborg Pedersdatter Kragelund  17 nov. 1661  27 jun. 2021
 F13363 
 I35891  Niels Pedersen Bie  I35892  Maren Lauridsdatter Brandstrup  1690  27 jun. 2021
 F13323 
 I35810  Peder Sørensen Bhi  I35830  Anne Nielsdatter  1659  27 jun. 2021
 F13322 
 I35810  Peder Sørensen Bhi  I35829  Kirsten Christensdatter  1651  27 jun. 2021
 F13362 
 I35888  Lauritz Offersen  I35889  Benedicte Eskesdatter    27 jun. 2021
 F13361 
 I35887  Niels Lauritzen  I35881  Kirsten Jacobsdatter Bhi    27 jun. 2021
 F13319 
 I35809  Jacob Sørensen Bhi  I35825  Anne Johansdatter Brandt  30 aug. 1640  27 jun. 2021
 F13352 
 I35870  Lucas Hansen Paludan  I35871  Ingeborg Poulsdatter Lund    27 jun. 2021
 F13316 
 I35821  Hans Lukassen Paludan  I35808  Else Sørensdatter Bhi  11 dec. 1650  27 jun. 2021
 F13314 
 I35818  Niels Nielsen Aalborg  I35808  Else Sørensdatter Bhi  eft. 1635  27 jun. 2021
 F13351 
 I35868  Niels Nielsen Hadbjerg  I35867  Kirsten Knudsdatter Bhi    26 jun. 2021
 F13308 
 I35801  Knud Lauridsen  I35799  Kirsten Christensdatter (Bhi)    26 jun. 2021
 F13347 
 I35866  Peder Rasmussen  I35865  Karen Therkildsensdatter    26 jun. 2021
 F13346 
 I35864  Mikkel Andersen  I35865  Karen Therkildsensdatter    26 jun. 2021
 F13307 
 I35800  Christoffer Pedersen  I35798  Maren Christensdatter (Bhi)    26 jun. 2021
 F572 
 I60733  Peder Christensen Bhi  I60734  Karen Christensdatter Frost  før 1642  26 jun. 2021
 F13343 
 I35858  Jacob Pedersen  I35859  Anne Mortensdatter    26 jun. 2021
 F13341 
 I35855  Ludvig Ludvigsen Munthe  I35856  Sophie Hansdatter    26 jun. 2021
 F13309 
 I35793  Asser Christensen Bhi  I35802  Karen Poulsdatter Schandorf  18 nov. 1610  26 jun. 2021
 F13339 
 I35850  Christopher Frandsen  I35851  Barbara Hansdatter Rosenberg    24 jun. 2021
 F13336 
 I35846  Clemen Gjordsen Horsens  I35814  Anne Sørensdatter Bhi  1646  24 jun. 2021
 F13337 
 I35847  Gjord Pedersen  I35848  Lene Clemensdatter    24 jun. 2021
 F13335 
 I35845  Thomas Nielsen  I35814  Anne Sørensdatter Bhi    24 jun. 2021
 F13334 
 I35844  Jens Madsen        24 jun. 2021
 F13333 
 I35843  Jens Madsen        24 jun. 2021
 F13332 
 I35840  Niels Christensen Bøvling  I35842  Margrethe Andersdatter Søebjerg  1667  24 jun. 2021
 F13330 
 I35840  Niels Christensen Bøvling  I35813  Margrethe Sørensdatter Bhi  22 sep. 1654  24 jun. 2021
 F13331 
 I35841  Christen Christensen Gjødstrup        24 jun. 2021
 F13329 
 I35839  Mads Jensen Hygum  I35812  Karen Sørensdatter Bhi    24 jun. 2021
 F13326 
 I35835  Peder Jensen Krag(e)lund  I35836  Lene Thomasdatter    24 jun. 2021
 F13324 
 I35831  Niels Bertelsen Fistler  I35832  Anna Pedersdatter    24 jun. 2021
 F13321 
 I35828  Erland Hansen Dyssel  I35825  Anne Johansdatter Brandt  17 jan. 1667  24 jun. 2021
 F13320 
 I35826  Johan Petersen Brandt  I35827  Mette Christensdatter    24 jun. 2021
 F13318 
 I7070  Gunnar Glindvad Kristensen  I35824  Birte Fangel    22 jun. 2021
 F13317 
 I35822  Lucas Paludan  I35823  Maren Poppes    21 jun. 2021
 F13315 
 I35819  Niels Pedersen  I35820  Maren Adsersdatter    21 jun. 2021
 F13304 
 I35792  Søren Christensen Bhi  I35794  Kirsten Jacobsdatter Holm    21 jun. 2021
 F13313 
     I35806  Margrethe Madsdatter (Ørbæks)    20 jun. 2021
 F13312 
 I60733  Peder Christensen Bhi  I35805  NN  ca. 1630  20 jun. 2021
 F13311 
 I35803  Poul Andersen Kolding  I35804  Karen Nielsdatter    20 jun. 2021
 F23595 
 I60735  Christen Assersen Bhi  I60736  Mette Sørensdatter    20 jun. 2021
 F13305 
 I35795  Ludvig Jonsen (Sæbyensis)  I35794  Kirsten Jacobsdatter Holm  1641  15 jun. 2021
 F13306 
 I35796  Jacob Jensen Holm  I35797  Else Pedersdatter    15 jun. 2021
 F13303 
 I35790  Rasmus Pedersen (Krogh)  I35791  Anne Katrine Nielsdatter    8 jun. 2021
 F13300 
 I35781  Morten Nielsen (Bjerregaard)  I1364  Mette Kirstine Jensdatter  15 dec. 1854  8 jun. 2021
 F13302 
 I35789  Erik Rasmussen (Krogh)  I1364  Mette Kirstine Jensdatter  31 mar. 1876  8 jun. 2021
 F13301 
 I35782  Niels Mortensen  I35783  Kirsten Rasmusdatter    8 jun. 2021
 F13299 
 I35778  Johan Laursen  I35779  Ane Sørensdatter    8 jun. 2021
 F13298 
 I35776  Hans Mogensen  I35770  Karen Johansen    8 jun. 2021
 F13297 
 I1366  Peder Jensen  I35770  Karen Johansen  10 dec. 1863  8 jun. 2021
 F13296 
 I35769  Thomas Vincent Bonnor  I5056  Elisabeth Kjær    6 jun. 2021
 F2989 
 I5078  Fritz Kjær  I5071  Anna Elisabeth Jespersen  30 apr. 1937  6 jun. 2021
 F29849 
 I81696  Nis Jepsen Fuglsig  I81698  Kirstine Fisker  11 okt. 1866  24 maj 2021
 F29848 
 I81696  Nis Jepsen Fuglsig  I81697  Maria Lene Graaspel  16 okt. 1852  24 maj 2021
 F13226 
 I35585  Johannes Peder Boisen  I35574  Inga Lüth Nielsen  19 apr. 1952  27 mar. 2021
 F13279 
 I35725  Jacob Kristensen  I35707  Hanne Elisabeth Boisen    27 mar. 2021
 F13280 
 I35766  Sigurd Kristensen  I35767  Helen Margrethe Skude  19 maj 1945  27 mar. 2021
 F13016 
 I35581  Marius Boisen  I35582  Karen Helga Elly Løvgren Sørensen    27 mar. 2021
 F13074 
 I35583  Amandus Oluf Nielsen  I35584  Anna Marie Junker    27 mar. 2021
 F12965 
 I35450  Hans Oluf Nielsen  I26534  Elisabeth Lüth  25 okt. 1931  27 mar. 2021
 F37058 
 I108039  Niels Ottesen  I108170  Eleonore Wilhelmsdatter Quicklins  16 maj 1770  25 mar. 2021
 F37087 
 I108178  Sigvart Jørgen Ackeleye Giessing  I108177  Vitha Cecilie Ottesen  4 sep. 1782  25 mar. 2021
 F37057 
 I108039  Niels Ottesen  I108176  Anna Christina Biering  22 jun. 1763  25 mar. 2021