Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Notater


Match 201 til 250 fra 6,981

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 140» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 18. januar? Obel, Margrethe (I44691)
 
202 1808 bosiddende i Sønder Ports Gade. Hansen, Christopher (I14522)
 
203 1825 sognepræst ved St. Catharinæ k. i Ribe, 1848 i Tommerup-Brylle. Afsked 1868. de Thurah, Christian Erik (I7471)
 
204 1834 bosiddende som enke i Århus hos oberstinde Anna Magdalene Scholten f. Heide (folketælling) Kalager, Dorthe (I4722)
 
205 1840 hjemme i Sdr. Bork. Afgår 1843 til det holstenske. 1845 hjemme i Sdr. Bork. Afgår 1852 til Holbæk Amt. 1855 hjemme i Sdr. Bork. 1860 hjemme i Sdr. Bork med egen husstand (2 børn). 1880 i Sdr. Bork (1 barn). Ikke død i Sdr. Bork s. frem til 1928 Hansen, Jørgen Nielsen (I12460)
 
206 1840 og 1845 hjemme. 1860 i Sdr. Bork med egen husstand g.m. Ane Jensdatter, f. ca. 1822 i Gørding, Ringk. amt (ingen børn). Tilsvarende 1880. Hansen, Niels (I12462)
 
207 1840 og 1845 hjemme. 1860 i tjeneste hos farbroderen på Skrumsagergård. 1871 tjenestepige i Lønne (optræder som fadder). Hansdatter, Else Kirstine Marie (I12463)
 
208 1840 tjener på Skrumsagergård hos farbroderen. 1845 hjemme. Forsvinder derefter ud af sognet (ikke i Sdr. Bork i 1855, 1860 eller 1880). Hansen, Ingvart (I12461)
 
209 1843 adopteret af Carl Vilhelm Høyer. Ugift. Plum, Sophie (I56448)
 
210 1845 og 1855 hjemme. Afgår 14/11 1856 til Lønne s. Afgår okt. 1859 til Outrup s. FT 1860 i tjeneste hos Henrik Petersen i Outrup s. Afgår 15/10 1860 fra Outrup s. "ikke opgivet hvorhen". Hansen, Hans Peder (I12464)
 
211 1850 ugift. Ingerslev, Susanne Elisabeth (I35071)
 
212 1854 ejer af Vandborg Vestergård, senere tillige af Møllegård ved Lemvig, Mellem Mølle i Ramme Sogn og en ejendom i Forballum samt medejer, fra 1902 til 1907 eneejer af Rysensteen Hovedgård. R. 1887, DM. 1892, etatsråd 1898. Breinholt, Niels Buch (I1590)
 
213 1873 emigreret til Amerika. Benzon, Rasmine Malfride (I45730)
 
214 1890 plejebarn hos gårdejer Knud Nielsen i Tåning. Bang, Cecilie Maria (I30341)
 
215 1890 professor i fysiologi ved Københavns Universitet, 1905-06 rektor. Bohr, Christian Harald Laurids Peter E. (I4671)
 
216 19 år i folketællingen 1787 for Houlbjerg s. Jørgensdatter, Kirsten (I71696)
 
217 19. eller 20. april. von Curtius, Friederica Margretha Dorothea (I20365)
 
218 1903 Kadet. 28. Sept. 1907 Sekondløjtnant i Flaaden. 14. Maj 1908 Premierløjtnant. 1. Apr. 1919-1. Okt. 1923 og 1. Febr. 1926 -1. Apr. 1932 Afdelingschef i Marinestaben. 8. juli 1919 Kaptajn. 8. Juli 1923 Orlogskaptajn. 1. Apr. 1932 Stabschef hos Viceadmiralen. 1. Apr. 1932 Kommandørkaptajn. 17. juni 1937 Kommandør. - 1925 Ridder af Dannebrog. 1934 Dannebrogsmand. 1940 Kommandør af 2. Gr. af Dannebrog. Dekoreret med Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten og med følgende udenlandske Ordener: Ridder af den svenske Sværdordens 1. Kl. og Kommandørkorset af den svenske Vasaordens 2. Gr. - Har udgivet: Kode-, Evolution- og Signalbog for Flaaden (1925), Betragtninger over Torpedobaades Anvendelse i Krig med særlig Henblik paa danske Forhold (prisbelønnet af Sølieutenant-Selskabet).[Kilde: http://www.bogide.dk/flensborg/slaegt/flensborg.htm] Augsburg, Henrik Vilhelm (I34087)
 
219 1903 student fra Ribe, 1910 cand.jur., 1910 sagførerfuldmægtig, 1910-12 by- og herredsfuldmægtig i Thisted. 1912-13 fuldmægtig ved Hellum-Hindsted herreder. 1913 assistent i Københavns Magistrats 3. afd. 1916 i 1. afd. 1918 fuldmægtig. 1916 sagfører i København. 1920 beskikkelsen deponeret. 1946 ekspeditionssekr. 1954 afsked. Hjort, Emil Valdemar Rosenbom (I45879)
 
220 1910-ca. 1930 bosiddende i Ahrensberggade 6, senere på Kingstonvej 2. Jensen, Olivia Marie (I118048)
 
221 1919 bosiddende i Kolding. Hjort, Nis (I6460)
 
222 1921 slagter i N.Starup, 1924 gårdbest. 1925 forpagter, 1931 husm.Vestterp, Krog, Niels Schack (I14152)
 
223 1925 bosiddende på Rømø. Nicolaisen, Ellen Marie (I21191)
 
224 1938 i Nr. Sundby. Jakobsen, Christen Emil Olufsen (I13454)
 
225 1940 bosiddende hos søsteren Olivia på Kingstonvej 2, Amager. Ugift. Jensen, Thyra Marie Sofie (I118050)
 
226 1951 bosiddende i New York. Tebbett, Gordon (I44933)
 
227 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Skrumsager, Kirsten Kloppenborg (I3926)
 
228 1½ dag gammel. Datter (I68246)
 
229 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F12118
 
230 2 adoptivbørn sammen med 1. kone: Anne, f. 21. april 1972 i Korea, og Karen Katrine, f. 18. april 1978 i Bangladesh. Henriksen, Mogens (I100247)
 
231 2 adoptivbørn. Terp, Lydik Jacobsen (I34610)
 
232 2 adoptivbørn. Holdt, Jens Frederik Riddermand (I104684)
 
233 2 adoptivbørn. Poulsen, Jens Refslund (I11613)
 
234 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Ingeborg Helene (I114778)
 
235 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Haahr, Aksel (I32409)
 
236 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bonnevie, Ida (I114841)
 
237 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Kirsten Haahr (I32489)
 
238 2 adoptivbørn: Poul Henning Hiort-Lorenzen, f. 30/10 1924, og Jytte Grete Hiort-Lorenzen, f. 19/8 1937. Hiort-Lorenzen, Johan (Jan) Frederik Peter (I113520)
 
239 2 børn (2007). Kier, Thomas (I65190)
 
240 2 børn ifølge Magne Juhl. Hansen, Hans (I65334)
 
241 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dahl, Karl (I65299)
 
242 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F12072
 
243 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schmidt-Tychsen, Ilse (I21621)
 
244 2 børn. Bjerrum, Laurids Lauridsen (I26855)
 
245 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Møller, Michael (I31332)
 
246 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Clausen, Ejlif (I37591)
 
247 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Obel, Gerda Marie (I44481)
 
248 2 børn. Obel, Adelaide Charlotte Caroline (I44523)
 
249 2 børn. Obel, Henrikke Christence (I44561)
 
250 2 børn. Siersted, Ebba (I46208)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 140» Næste»