Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Udskriv Tilføj bogmærke

 Kirkegårde og gravsten


Ingen kirkegård

 Ikon Beskrivelse Status Beliggenhed Navn (Død/Begravet)
Epitafium
Epitafium
Epitafium i Åle kirke over sognepræst Rasmus Olufsen Aale med familie 
    Rasmus Olufsen Aale (Samsing) (d. 11 maj 1721)
 
Epitafium
Epitafium
Epitafium i Åle kirke over sognepræst Oluf Rasmussen Samsing med familie 
    Oluf Rasmussen Samsing (d. 14 aug. 1659)
Marie Steffensdatter (d. 29 sep. 1679)
 
Epitafium i Hvirring kirke
Epitafium i Hvirring kirke
Epitafium i Hvirring kirke over Mouritz Hansen Høyer og hustru Gertrud Mouridsdatter Borchhorst 
    Gertrud Mouridsdatter Borchhorst (d. 11 maj 1709)
Mouritz Hansen Høyer (d. 20 aug. 1722)
 
Epitafium i Odense Domkirke
Epitafium i Odense Domkirke
Epitafium i Odense Domkirke, ca. 1712, over købmand Christen Lauritsen Lee (død 1696), hustruen Gunder Fochsdatter de Witt (død 1690) og dennes anden ægtemand, rådmand Niels Mule (død 1712) 
    Gunder Fochsdatter de Witt (d. 1690)
Christen Lauridsen Leeh (d. 29 maj 1676)
Niels Mule (d. 6 maj 1712)
 
Epitafium i Odense Domkirke over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter
Epitafium i Odense Domkirke over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter
Opsat 1654 af Hans Mikkelsens hustru og børn. Hænger i dag på kirkens nordvæg i den østlige ende umiddelbart over gravstenen i gulvet. 
    Hans Mikkelsen (d. 25 mar. 1651)
 
Gravsten i Fangel kirke
Gravsten i Fangel kirke
Gravsten i Fangel kirke over sognepræsterne Oluf Hansen Lunde (Buch) og Knud Jacobsen og deres hustru Maren Madsdatter. Stenen lå tidligere foran alteret i Fangel kirke, men nu er den indmuret i våbenhuset. Den har følgende indskrift: "Her vnder hviler hæderlig oc vellærd Mand H. Olvf Hanssøn, fordvm Sognepræst i Fangel, som døde Aar 1631, oc erlig oc velact Mand Knvd Jacobsøn, som døde Aar 1658, med dires kiere Hvstrv, erlig oc gvdfryctig Qvinde Marren Madtsdatter, som døde Aar 16.. Gvd gifve dennem en glædelig Opstandelse." Men Maren Madsdatter kom alligevel ikke til at hvile sine ben i Fangel kirke. Der står nemlig i Tommerup kirkebog: "1668 16/9 gebr. Hr. Jacob Knudtzøns Moder, nomine Maren Madtzdatter, udj Thomerup Kirche lige for Prædichestolen". 
    Knud Jacobsen (d. 1658)
 
Gravsten i Nim kirke
Gravsten i Nim kirke
Gravsten i Nim kirke over Christoffer Holgersen og hustruen Maren Pedersdatter 
    Christoffer Holgersen (d. 1622)
Maren Pedersdatter (d. TIDL. 1631)
 
Gravsten i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Gravsten i Vejle Skt. Nikolaj Kirke
Gravsten fra o. 1616 i Vejle Skt. Nikolaj Kirke over borgmester m.m. Clemend Sørensen (Vedel) og hans hustruer Maren Baggesdatter og Catharina Stangenet samt sønnen Clemen Clemensen 
    Clemend Sørensen (Vedel) (d. 1643)
 
Gravsten over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter.
Gravsten over biskop Hans Mikkelsen og hustru Catharine Henriksdatter.
Placeret i gulvet i Odense Domkirke (Skt. Knud) 
    Hans Mikkelsen (d. 25 mar. 1651)
 
Gravsten over Jens Mule (død 1633) og hans hustruer
Gravsten over Jens Mule (død 1633) og hans hustruer
Danmarks Kirker, Odense Domkirke, Gravminder:

Jens Mule med sin første hustru, Else Hansdatter (død 1623 uden livsarvinger), og sin anden hustru, Anne Willumsdatter (død 1652). Placeret i gulvet i Odense Domkirke (Skt. Knud).

Omhugget 1753

Indskrift på den oprindelige, nu forsvundne, gravsten ifølge Bircherod: Jens Mule, doktor, død 1633 i sit 69. år, tillige med sine to hustruer, Else Hansdatter, som levede med ham i ægteskab 19 år og døde uden livsarvinger, død 30. marts 1623, og Anne Wilhelmsdatter [Willumsdatter], med hvem han levede på niende år og avlede otte børn, to sønner og 6 døtre, af hvilke en del hviler her. Denne var anden gang i otte år g.m. Christopher Schultz (død 1646) med hvem hun avlede tre børn, en søn og to døtre; død 6 okt. 1652 i sit alders 50. år. 

    Else Hansdatter Dinesen (d. 30 mar. 1623)
Anna Willumsdatter Lucassen (d. 6 okt. 1652)
Jens Mule (d. 26 maj 1633)
Christopher Schultz (d. 1646)
 
Udsnit af epitafium
Udsnit af epitafium
Udsnit af epitafium i Åle kirke over sognepræst Oluf Rasmussen Samsing med familie 
    Oluf Rasmussen Samsing (d. 14 aug. 1659)
Marie Steffensdatter (d. 29 sep. 1679)