Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 201 til 250 fra 7,146

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 143» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1764 i Skovs Højrup (Brenderup s.), 1770 i Nr. Åby s., 1777 i Skovs Højrup, Ejer af Store Refstrup i Gadbjerg s. 1783-90 (Nygårds sedler, rigsarkivet) Henriksen, Claus Tommerup (I4713)
 
202 1768 vol. kadet, 1776 kadet, 27/12 1780 sekondløjtnant, 1783 med orlogsskibet Oldenborg til Middelhavet. 11/3 1784-10/4 1786 indrulleringsofficer i Helsingør, 28/4 tilladelse til at rejse til Rusland hos sin morbroder, generalmajor Brugmann. 1788 næstkommanderende på fregatten Møen og derefter samme år chef for kanonbåden Odense under krigsudrustning. 6/3 1789 premierløjtnant, 30/3 samme år interimsekvipagemester på Gammelholm. 1795 næstkomm. på fregatten Triton, 8/1 1796 kaptajnløjtnant, 3/3 1797 tiltalt p.g.a. nogle af ham m.fl. underskrevne, urigtige besigtigelsesforretninger. 21/7 1797 generalkrigsrettens dom af 8/7, hvorved han for sit lovstridige forhold ved tømmer- og sejldugsbesigtigelse skal afgå fra sin post ved ekvipagen og være arresteret i 3 måneder i Gammelholms hovedvagt. 5/12 1800 indrulleringschef på Fyn, 12/1 1801 kaptajn, 13/3 1810 kar. kommandørkaptajn. 26/7 1815 kar. kommandør (T:A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1932). Bluhme, Hans Emilius (I4500)
 
203 1770 vol. kadet, 1774 kadet, 1778 sekondløjtnant. 1789 afsked med pension. Iflg. kadetrullen født 11. juli 1755, iflg. enkekassen født 6. juli 1756. (Topsøe-Jensen & E. Marquard, I, s. 401-2). Friess, Carl Iver (I9240)
 
204 1783 korporal ved generalløjtnant Sehestedts rytterregiment, 1787 møller i Grejs mølle (flkt. angives at være i 1. ægteskab, konen nævnes ikke), 1803 i København (Nygårds sedler, RA). Kalager, Johan Nicolai (I4721)
 
205 1787 i tjeneste hos broderen af samme navn. Iversen, Niels (I67847)
 
206 1789-1809 professor i teologi i Kiel. Hensler, Christian Gotthilf (I5752)
 
207 1790-92 hos prokurator Lund i Næstved, derefter fuldm. på forskellige kontorer 23. okt. 1793 exam.jur. (bekv., vel), 10. sept. 1805 bevilling til at holde herberg og værthus i Ringsted, 14. febr. 1806 postmester sst. (A. Falk-Jensen & H. Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati Juris 1736-1936, s. 163). Ifølge Fr. Olsen: Poststyrelsen, Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624-1924, s. 95, var J.T.H. postmester fra 18.1.1806 til 30.9.1811. Henriksen, Jacob Tommerup (I5284)
 
208 18. januar? Obel, Margrethe (I44691)
 
209 1808 bosiddende i Sønder Ports Gade. Hansen, Christopher (I14522)
 
210 1825 sognepræst ved St. Catharinæ k. i Ribe, 1848 i Tommerup-Brylle. Afsked 1868. de Thurah, Christian Erik (I7471)
 
211 1834 bosiddende som enke i Århus hos oberstinde Anna Magdalene Scholten f. Heide (folketælling) Kalager, Dorthe (I4722)
 
212 1840 hjemme i Sdr. Bork. Afgår 1843 til det holstenske. 1845 hjemme i Sdr. Bork. Afgår 1852 til Holbæk Amt. 1855 hjemme i Sdr. Bork. 1860 hjemme i Sdr. Bork med egen husstand (2 børn). 1880 i Sdr. Bork (1 barn). Ikke død i Sdr. Bork s. frem til 1928 Hansen, Jørgen Nielsen (I12460)
 
213 1840 og 1845 hjemme. 1860 i Sdr. Bork med egen husstand g.m. Ane Jensdatter, f. ca. 1822 i Gørding, Ringk. amt (ingen børn). Tilsvarende 1880. Hansen, Niels (I12462)
 
214 1840 og 1845 hjemme. 1860 i tjeneste hos farbroderen på Skrumsagergård. 1871 tjenestepige i Lønne (optræder som fadder). Hansdatter, Else Kirstine Marie (I12463)
 
215 1840 tjener på Skrumsagergård hos farbroderen. 1845 hjemme. Forsvinder derefter ud af sognet (ikke i Sdr. Bork i 1855, 1860 eller 1880). Hansen, Ingvart (I12461)
 
216 1843 adopteret af Carl Vilhelm Høyer. Ugift. Plum, Sophie (I56448)
 
217 1845 og 1855 hjemme. Afgår 14/11 1856 til Lønne s. Afgår okt. 1859 til Outrup s. FT 1860 i tjeneste hos Henrik Petersen i Outrup s. Afgår 15/10 1860 fra Outrup s. "ikke opgivet hvorhen". Hansen, Hans Peder (I12464)
 
218 1850 ugift. Ingerslev, Susanne Elisabeth (I35071)
 
219 1854 ejer af Vandborg Vestergård, senere tillige af Møllegård ved Lemvig, Mellem Mølle i Ramme Sogn og en ejendom i Forballum samt medejer, fra 1902 til 1907 eneejer af Rysensteen Hovedgård. R. 1887, DM. 1892, etatsråd 1898. Breinholt, Niels Buch (I1590)
 
220 1873 emigreret til Amerika. Benzon, Rasmine Malfride (I45730)
 
221 1890 plejebarn hos gårdejer Knud Nielsen i Tåning. Bang, Cecilie Maria (I30341)
 
222 1890 professor i fysiologi ved Københavns Universitet, 1905-06 rektor. Bohr, Christian Harald Laurids Peter E. (I4671)
 
223 19 år i folketællingen 1787 for Houlbjerg s. Jørgensdatter, Kirsten (I71696)
 
224 19. eller 20. april. von Curtius, Friederica Margretha Dorothea (I20365)
 
225 1903 Kadet. 28. Sept. 1907 Sekondløjtnant i Flaaden. 14. Maj 1908 Premierløjtnant. 1. Apr. 1919-1. Okt. 1923 og 1. Febr. 1926 -1. Apr. 1932 Afdelingschef i Marinestaben. 8. juli 1919 Kaptajn. 8. Juli 1923 Orlogskaptajn. 1. Apr. 1932 Stabschef hos Viceadmiralen. 1. Apr. 1932 Kommandørkaptajn. 17. juni 1937 Kommandør. - 1925 Ridder af Dannebrog. 1934 Dannebrogsmand. 1940 Kommandør af 2. Gr. af Dannebrog. Dekoreret med Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten og med følgende udenlandske Ordener: Ridder af den svenske Sværdordens 1. Kl. og Kommandørkorset af den svenske Vasaordens 2. Gr. - Har udgivet: Kode-, Evolution- og Signalbog for Flaaden (1925), Betragtninger over Torpedobaades Anvendelse i Krig med særlig Henblik paa danske Forhold (prisbelønnet af Sølieutenant-Selskabet).[Kilde: http://www.bogide.dk/flensborg/slaegt/flensborg.htm] Augsburg, Henrik Vilhelm (I34087)
 
226 1903 student fra Ribe, 1910 cand.jur., 1910 sagførerfuldmægtig, 1910-12 by- og herredsfuldmægtig i Thisted. 1912-13 fuldmægtig ved Hellum-Hindsted herreder. 1913 assistent i Københavns Magistrats 3. afd. 1916 i 1. afd. 1918 fuldmægtig. 1916 sagfører i København. 1920 beskikkelsen deponeret. 1946 ekspeditionssekr. 1954 afsked. Hjort, Emil Valdemar Rosenbom (I45879)
 
227 1910-ca. 1930 bosiddende i Ahrensberggade 6, senere på Kingstonvej 2. Jensen, Olivia Marie (I118048)
 
228 1919 bosiddende i Kolding. Hjort, Nis (I6460)
 
229 1921 slagter i N.Starup, 1924 gårdbest. 1925 forpagter, 1931 husm.Vestterp, Krog, Niels Schack (I14152)
 
230 1925 bosiddende på Rømø. Nicolaisen, Ellen Marie (I21191)
 
231 1938 i Nr. Sundby. Jakobsen, Christen Emil Olufsen (I13454)
 
232 1940 bosiddende hos søsteren Olivia på Kingstonvej 2, Amager. Ugift. Jensen, Thyra Marie Sofie (I118050)
 
233 1951 bosiddende i New York. Tebbett, Gordon (I44933)
 
234 1½ dag gammel. Datter (I68246)
 
235 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Claus Torben Grymer / Kirsten Tikjøb Madsen (F12118)
 
236 2 adoptivbørn sammen med 1. kone: Anne, f. 21. april 1972 i Korea, og Karen Katrine, f. 18. april 1978 i Bangladesh. Henriksen, Mogens (I100247)
 
237 2 adoptivbørn. Terp, Lydik Jacobsen (I34610)
 
238 2 adoptivbørn. Holdt, Jens Frederik Riddermand (I104684)
 
239 2 adoptivbørn. Poulsen, Jens Refslund (I11613)
 
240 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Ingeborg Helene (I114778)
 
241 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Haahr, Aksel (I32409)
 
242 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bonnevie, Ida (I114841)
 
243 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Kirsten Haahr (I32489)
 
244 2 adoptivbørn: Poul Henning Hiort-Lorenzen, f. 30/10 1924, og Jytte Grete Hiort-Lorenzen, f. 19/8 1937. Hiort-Lorenzen, Johan (Jan) Frederik Peter (I113520)
 
245 2 børn (2007). Kier, Thomas (I65190)
 
246 2 børn ifølge Magne Juhl. Hansen, Hans (I65334)
 
247 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Dahl, Karl (I65299)
 
248 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Svend Otto Sennels / Anna-Marie Gerstrøm Hansen (F12072)
 
249 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schmidt-Tychsen, Ilse (I21621)
 
250 2 børn. Bjerrum, Laurids Lauridsen (I26855)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 143» Næste»