Slægter med oprindelse i både det laveste og det højeste
 Fra fattiglemmer til konger og kejsere


  

Velkommen

I marts 2016 lagde Svend Jacobsen og jeg en efterslægtstavle på nettet for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Sønderjylland, der levede for over 500 år siden (www.troelswinther.dk). Troels Winther er stamfar til en uhyre omfattende slægt, der må betegnes som Danmarks største sammenhængende slægt.

TW-efterslægtstavlen indeholder p.t. mere end 80.000 personer, hvoraf ca. 50.000 er egentlige efterkommere efter Troels Winther, mens resten er ægtefæller til efterkommerne og forældre til ægtefællerne.

Troels Winther er en af både min kones og mine forfædre, og Troels Winther-efterslægtstavlen indgår derfor naturligt i min samlede database på ca. 145.000 personer over vore børnebørns forfædre med tilhørende familier.

Resten af min database indeholder imidlertid også mange andre personer og slægtssammenhænge, der kan være af interesse for mange slægtsforskere. Jeg har derfor valgt også at lægge en del heraf ud på nettet.

Udgangspunktet for databasen på slaegter.dk er vore børnebørns aner og disse aners efterkommere, som i nogle tilfælde er ført adskillige generationer frem mod nutiden. Dog er efterkommerne efter vores svigersøns aner endnu kun med i begrænset omfang. Det vil der med tiden blive rettet op på.

Med tiden vil også andre større østjyske og enkelte sønderjyske slægter, der har forbindelse til efterkommerne, blive indarbejdet.

Der vil være et mindre overlap i forhold til Troels Winther-databasen, dels fordi vores egen anelinje fra Troels Winther er medtaget, dels fordi der er TW-efterkommere, der også er efterkommere efter nogle af vores øvrige aner. Desuden kan der forekomme TW-efterkommere blandt ægtefæller til efterkommere efter nogle af vores øvrige aner.

Databasen er naturligvis ikke færdig og er heller ikke på nogen måde fejlfri. Derfor vil jeg meget gerne modtage kommentarer, rettelser, supplerende oplysninger m.m., som kan gøre databasen mere komplet og korrekt. Bemærkninger bedes sendt som mail til: Hans-Ole Mørk (haomoerk(snabel-a)gmail.com) [kontaktformularen her på siden fungerer ikke p.t.].


Temaartikler

feature 1 1. Indledning

Generel indledning til databasen.

feature 2 2. Information til databasen

Linket indeholder det samme notat som under link 2 på troelswinther.dk med en lang række praktiske informationer om den måde, oplysningerne om de enkelte personer præsenteres på. Indholdet kan i vid udstrækning betragtes som gældende også for slaegter.dk

feature 3 3. Holger Ottesen Rosenkrantz' "illegitime" efterkommere

Holger Ottesen Rosenkrantz (1517-1575) til Boller havde imellem sine to standsmæssige ægteskaber et samliv med den ”ufri”, dvs. ikke-adelige, Kirsten Nielsdatter. Dette resulterede i 3 børn, Gabriel, Christoffer og Diana. Fundet af denne sammenhæng var grundlaget for adskillige professionelle slægtsbøger i 1960’erne og 1970’erne for efterkommere efter de 2 sønner. Datteren Diana er der (endnu) ikke påvist efterkommere efter.

feature 4 4. Vore børnebørns forbindelser til Holger Ottesen Rosenkrantz

Redegørelse for vore børnebørns forbindelser tilbage til Holger Ottesen Rosenkrantz gennem begge deres forældre

 
Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.